Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Třeboň – Schwarzenberská hrobka

Čechy | Jihočeský kraj | okres Jindřichův Hradec | kostel, kaple.. | národní kulturní památka, ve správě NPÚ
Schwarzenberská hrobka Domanín 160x108

Dvoupodlažní novogotická sakrální stavba ve tvaru pravidelného šestiúhelníku s předsunutou věží a s majestátním oboustranným schodištěm je obklopena anglickým parkem. O stavbu se zasloužili především Jan Adolf II. Schwarzenberg a jeho manželka, kněžna Eleonora. V hrobce jsou více než dvě desítky dvouplášťových rakví, těla jsou nabalzamovaná. Každý z členů rodu skrývá zajímavý životní příběh. Schwarzenberkové většinou umírali na nemoci, jako byl záškrt nebo zápal plic, případně šlo o tragická úmrtí. V kapli hrobky osvětlené svíčkami a s výbornou akustikou se konají různé koncerty i jiné kulturní akce.

K výstavbě nové rodové hrobky dala podnět kněžna Eleonora Schwarzenbergová. Původní rodové pohřebiště v nedalekém kostelíku sv. Jiljí již nevyhovovalo jak prostorově, tak zpřísněnými hygienickými předpisy. Projekt navrhl významný rakouský architekt Jan Schmidt, podle místní problematiky jej upravil knížecí stavitel Damasius Deworetzky. Složité odvodňovací práce započaly roku 1874, v roce 1877 hrobku slavnostně vysvětil pražský arcibiskup Bedřich Schwarzenberg. Patrová stavba ve tvaru pravidelného šestiúhelníku s předsunutou věží a majestátním schodištěm je dvoupodlažní. V patře je kaple zasvěcená Božskému Vykupiteli, do níž byly do dnešního dne uloženy ostatky více než dvou desítek členů schwarzenberské rodiny. Hrobka je obklopena rozsáhlým anglickým parkem.

Prohlídková trasa:

Prohlídková trasa prochází prostorem kaple Božského Vykupitele, kde je návštěvníkovi podán výklad o historii  této unikátní stavby a informace o rodu Schwarzenbergů, vládnoucích v Třeboni od roku 1660. Ve spodní části stavby je mramorový náhrobek italského sochaře Alexandra Trippela, který zakoupil v roce 1791 kníže Josef pro svého otce Jana Nepomuka.

Kontakt

Státní zámek Třeboň
Zámek 115
379 01  Třeboň
tel. +420 384 721 193
e-mail: zamek.trebon@seznam.cz
www.zamek-trebon.eu/hrobka-schwarzenberku

Informace o památce

Historie

Od roku 1784 sloužil knížecí rodině jako rodová hrobka hřbitovní kostelík sv. Jiljí, založený Rožmberky již před rokem 1515. V roce 1865 zaznamenal Josef Tischer, vikář a děkan v Třeboni, že pro velké naplnění rakvemi nejsou již další pohřby v tomto prostoru možné. K výstavbě nové rodové hrobky dala podnět kněžna Eleonora Schwarzenbergová, která také vybrala ke stavbě místo. Původní projekt nové hrobky navrhl významný rakouský architekt Jan Schmidt, podle místní problematiky jej upravil knížecí stavitel Damasius Deworetzky.

Stavba započala roku 1874 vybudováním složitého systému odvodnění hrobky, zapuštěné pod úrovní terénu. Kanál široký 60 cm a hluboký 2 metry odváděl vodu od stavby a provzdušňoval cihelné zdivo omítnuté zvláštní směsí starého hašeného vápna, říčního písku, sádry a vodního skla, zajišťující stavbě impregnaci. Cihly používané na stavbu se pálily ve zvláštní cihelně za mimořádně vysokých teplot, zajišťujících cihlám vysokou tvrdost a odolnost vůči vodě.

V roce 1877 byly práce na hrobce zcela dokončeny. Okrouhlá novogotická stavba ve tvaru pravidelného šestiúhelníku s předsunutou věží a majestátním dvouramenným schodištěm je dvoupodlažní. Hrobka má podle tehdejších předpisů samostatný vchod, neprůhledná malá okna a vnitřní cirkulaci vzduchu.

Střízlivý prostor kaple, zasvěcené Božskému Vykupiteli, byl vyzdoben oltářem z bílého pískovce, sádry a istrijského mramoru od sochaře Josefa Pokorného. Na ostění oken a dveří byl použit mušlový vápenec, dovezený na stavbu jak z Českého ráje, tak z rakouských nalezišť. Lampy a bohoslužebné náčiní v novogotickém stylu byly zhotoveny z tehdy módní slitiny zinku, cínu a bronzu a dovezeny z Vídně, malované okenní tabulky včetně osazení do olova dodala firma Steffens z Českých Budějovic.

Dne 29. července 1877 hrobku slavnostně vysvětil pražský arcibiskup Bedřich Schwarzenberg. Existence hrobky a kaple si vyžádala dostavbu fary v těsné blízkosti hrobky a celý okolní prostor byl upraven jako anglický park.


Metadata ke zprávě

Adresa
Státní zámek Třeboň, Zámek 115, 379 01 Třeboň
Telefon
+420 384 721 193
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
číslo
190
Galerie fotografií

Třeboň - Schwarzenberská hrobka Domanín

dne
13. 8. 2011
Možnosti řazení

Interiér

dne: 13. 8. 2011

Vitraje

dne: 13. 8. 2011

Interiér

dne: 13. 8. 2011

Celkový pohled

dne: 13. 8. 2011
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit