Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Příkazy – soubor staveb lidové architektury

Morava | Olomoucký kraj | okres Olomouc | lidová architektura | ve správě NPÚ
PR 160x120

Soubor staveb lidové architektury v Příkazích (nazývaný Hanácké skanzen) tvoří památkově chráněná usedlost čp. 54 s tzv. špaletovou stodolou v zahradě a několik přilehlých zahrad, v nichž jsou další 3 špaletové stodoly a hliněné zídky, rovněž památkově chráněné. Všechny stavby pocházejí z 19. století a představují místní tradiční architekturu uvedené doby a péči o ni.

Bohatý mobiliář skanzenu umožňuje přiblížení mnoha stránek života na Hané, zejména v období přelomu 19. a 20. století. Obytná část usedlosti obsahuje předměty a vybavení tradiční kuchyně a světnic, řemeslnickou dílničku s mnoha pomůckami a druhy nářadí (kamnářské, knihařské, stolařské, tesařské, bednářské, kovářské, sedlářské, zámečnické, obuvnické, krejčovské, mlékařské, včelařské atp.). Hospodářská část usedlosti obsahuje předměty spjaté především se zemědělstvím a chovem domácího zvířectva, ale také s praním a žehlením. Ve stodolách můžeme nalézt staré vozy, vozíky, sáně, mlátičky obilí a jejich hnací motory (parní, benzinové, elektrické), pluhy, secí stroje a spoustu dalších, velmi důmyslně sestrojených pomocníků někdejšího hospodáře. Prohlídka trvá 45 minut.

Kontakt:

Soubor staveb lidové architektury (Hanácké skanzen)
Příkazy 54
783 33 Příkazy
tel. +420 724 592 675, 585 967 310
e-mail: prikazy@npu.cz
www.hanackeskanzen.cz

 

Informace o památce

Více informací


Otevírací doba

  • květen: jen o víkendech a svátcích 10–16 hod.
  • červen až srpen: denně kromě pondělí 10–17 hod.
  • září: denně kromě pondělí 10–16 hod.
  • říjen až březen: po předchozí telefonické domluvě

Historie

Vesnickou památkovou rezervací jsou Příkazy od května 1995. Spolu s Rymicemi-Hejnicemi v okrese Kroměříž reprezentují hliněnou lidovou architekturu hanáckého typu. Příkazy jsou typickou hanáckou obcí i svým urbanismem se silnicovou návsí.

Přestože se v obci nedochovaly pozůstatky středověké výstavby, je to sám půdorys vesnice, který prozrazuje středověké založení. Z písemných pramenů lze odvodit také pravděpodobnou polohu feudálního dvora na vyvýšenině u čp. 45.

V době číslování domů roku 1770 stály v Příkazích domy čp. 1–91, možná i čp. 92–95. Tradiční dům 17.–18. století měl vysokou roubenou jizbu a dvoupodlažní komoru, tedy trojdílné schéma běžné na celém našem území. V mapě stabilního katastru z roku 1834 jsou domy orientovány podél návsi, zalomené půdorysy mají pouze domy na úzkých parcelách. Běžnou součástí domu byl žudr. Stavebním materiálem byla hlína, a to buď v podobě válků, nebo později i nepálených cihel. K tomuto roku bylo uvedeno 123 popisných čísel a dvě kaple – sv. Anny, připomínaná poprvé roku 1677 a zbořená roku 1913, a Panny Marie Čenstochovské se zvonem z roku 1753, která byla zbořena roku 1924.

V první polovině 19. století se v Příkazích objevily podélné špaletové stodoly. Tehdy běžná krytina – slaměné došky – se podílela na častém šíření požárů, proto se stodoly začaly stavět izolovaně v zadní části zahrad. S nástupem nehořlavých krytin (břidlice, pálené tašky) se stodoly mohly opět přiblížit ke dvoru. Světnice 19. století s nižší světlou výškou umožnily umístění komor nad celý půdorys s protažením i nad průjezd. Tím se zvětšil úložný prostor a při přestavbách ve druhé polovině 19. století bylo možné postupně rušit komory v žudrech.

Rychlý rozvoj venkova ve druhé polovině 19. století se projevil výstavbou dlouhých příčných traktů chlévů doplněných arkádovými zápražími. Na průčelí domů se začaly používat pálené cihly, a to jak pod omítku, tak i jako režné zdivo.

Do konce 19. století vzrostl počet domů v Příkazích na 162. Budovy stavěné či rekonstruované později přejímaly vzory z městské architektury, a tím začalo postupné mizení rozdílů mezi regiony. Na tento trend navazuje i současnost se svými katalogovými projekty. K zachování jedinečnosti alespoň vybraného vzorku vesnic slouží plošná památková ochrana.


Metadata ke zprávě

Adresa
Příkazy 54, 783 33 Příkazy
Telefon
+420 724 592 675
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS v Kroměříži
Web památky
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS v Kroměříži
číslo
198
Galerie fotografií

Příkazy - soubor staveb lidové architektury

dne
10. 8. 2011
Možnosti řazení

Z akcí

dne: 10. 8. 2011

Exteriér

dne: 10. 8. 2011
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit