Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Vysočina – soubor lidových staveb

Čechy | Pardubický kraj | okres Chrudim | lidová architektura | ve správě NPÚ
Vysočina-betlém 160x116

Roubené usedlosti volně rozptýlené v původním krajinném prostředí, které sem byly přeneseny z oblasti Žďárských vrchů a Železných hor. První expozice byly zpřístupněny v roce 1972 a dokumentují život a způsob hospodaření drobných rolníků od poloviny 19. do poloviny 20. století. Shromažďují lidové technické památky na vodní pohon (mlýn, olejna, pila, stupník na tříslo, varna povidel). Soubor lidových staveb Vysočina pořádá množství návštěvnicky zajímavých programů, které přibližují jednotlivá odvětví lidové kultury, například řemesla, obyčeje, stravu aj.

Prohlídkové okruhy:

  • Betlém Hlinsko: rezervace lidové architektury, expozice bydlení drobných městských řemeslníků v roubených domcích z poloviny 19. století; ukázka bydlení domáckého tkalce, výrobce dřevěných hraček, prodejna upomínkových předmětů, bylinek a keramiky
  • Veselý Kopec: volně rozptýlené zemědělské usedlosti v původním krajinném prostředí; ukázky bydlení, způsobu hospodaření a života drobných zemědělců, lidové technické památky na vodní pohon

Kontakt

Soubor lidových staveb Vysočina
Příčná 350
539 01 Hlinsko v Čechách
tel. +420 469 326 415
Informace o památce

Více informací


Historie

Jádrem rozsáhlé expozice lidového stavitelství ve volné přírodě je osada Veselý Kopec, kde vznikl stavebně i expozičně ucelený soubor staveb dokumentující vývoj vesnického domu, bydlení a hospodářských staveb Českomoravské vrchoviny a Železných hor v průběhu tří století. Velký důraz byl kladen na záchranu a obnovu lidových technických staveb, takže návštěvníci zde naleznou zajímavou kolekci dokládající zručnost našich předků. Pozornost je věnována také interiéru obytných i hospodářských částí.

K hodnotným lidovým stavbám na Veselém Kopci patří například usedlost čp. 4, jedna z nejstarších v Železných horách, dále čtrnáctiboká polygonální stodola ze Sádku u Poličky, která je již jedinou dochovanou v českých zemích, vodní obilní mlýn s mechanickou varnou povidel a stoupou na kroupy, vodní olejna či chalupa drobných zemědělců z Herálce. Doprovodné expozice jsou ve Svobodných Hamrech a v Možděnici.

Památková rezervace Betlém leží v Hlinsku. Urbanisticky i architektonicky cenný soubor více než dvaceti původních roubených a zděných domů postavených od poloviny 18. do poloviny 19. století čítá již 14 zrekonstruovaných objektů, které přibližují nejen život tehdejších obyvatel, tedy drobných řemeslníků a živnostníků, ale zvou i k příjemnému posezení v hospodě, čajovně nebo k nákupu lidových výrobků či voňavých bylinek.

Soubor lidových staveb Vysočina nabízí návštěvníkům také řadu výstav a programů věnovaných lidovému stavitelství, bydlení, hospodaření, řemeslům, lidovému zpěvu, stravě, duchovní kultuře či obyčejům spojeným s jednotlivými ročními obdobími nebo s životem rodiny. K nejoblíbenějším patří masopust, jarmark, posvícení a tematické programy věnované hospodaření či stavebním technikám. Období Velikonoc a Vánoc je neodmyslitelně spojeno s tradičními výstavami.


Metadata ke zprávě

Adresa
Soubor lidových staveb Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko v Čechách
Telefon
tel.: +420 469 326 415
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS na Sychrově
Web památky
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS na Sychrově
číslo
188
Galerie fotografií

Vysočina - soubor lidových staveb

dne
13. 8. 2011
Možnosti řazení
|< < 1 2 >|

Hlinsko - Betlém

dne: 13. 8. 2011

Hlinsko - Betlém, interiér

dne: 13. 8. 2011

Hlinsko - Betlém, kresba

dne: 13. 8. 2011

Hlinsko - Betlém v zimě

dne: 13. 8. 2011

Hlinsko - Betlém v zimě

dne: 13. 8. 2011

Veselý kopec - statek

dne: 13. 8. 2011

Veselý kopec, interiér

dne: 13. 8. 2011

Veselý kopec, hájovna

dne: 13. 8. 2011

Veselý kopec, masopust

dne: 13. 8. 2011

Veselý kopec, mlýn

dne: 13. 8. 2011
|< < 1 2 >|
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit