Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Plzeň-Bolevec – selský dvůr

Čechy | Plzeňský kraj | okres Plzeň-město | lidová architektura | národní kulturní památka, ve správě NPÚ
Bolevec 160x107

Statek čp. 1 tvoří součást unikátního souboru historické zástavby památkově chráněné bolevecké návsi. Rozlehlá selská usedlost předměstského typu upravená počátkem 19. století patří neodmyslitelně k našemu památkovému fondu. Ještě koncem 20. století bylo obytné stavení areálu pokryto doškovou střechou.

Bolevecká usedlost je významným dokladem stavebního vývoje vesnické architektury na Plzeňsku od 18. do 20. století. Ve stavení, v sýpce a stodole by měla být expozice s přímou vazbou na ves Bolevec (včetně prezentace historické hasičské techniky). Chlévy budou sloužit jako víceúčelový prostor pro výstavy, přednášky, prezentace apod. včetně zázemí pro celé zařízení (sociální, kancelář, archiv). Vzhledem k dlouhodobé rekonstrukci je nyní usedlost zpřístupněna po domluvě a při mimořádných akcích.

Kontakt

Bolevecká náves čp. 1/3
323 00 Plzeň-Bolevec
tel. +420 606 666 406
Informace o památce

Více informací


Historie

Mimořádně hodnotný selský dvůr  v jihovýchodní části bolevecké návsi je součástí historického jádra bývalé vsi, která byla pro své urbanistické a památkové kvality prohlášena v roce 1995 za vesnickou památkovou zónu. Jde o unikátně dochovanou lokalitu, která si zachovala osobitý charakter a intimní prostředí rámované siluetami tradičních selských chalup, přestože ji v 70. a 80. letech 20. století obklopila ze tří stran zástavba moderních panelových domů. Kromě historických a architektonických hodnot zvyšuje atraktivitu místa i blízkost boleveckých rybníků a rozsáhlých příměstských lesů.

Areál památky sestává z velkého obytného stavení s komorovou a hospodářskou částí, z chlévů a stájí přiléhajících k jihozápadní straně dvora, zděného patrového špýcharu ležícího na východě a mohutné stodoly situované na jihu. V linii ohrazení, na severní a západní straně dvora, stojí dvě velké zděné klenuté brány. Dochované stavby jsou převážně klasicistního původu. Usedlost byla poprvé zachycena v mapách roku 1781, ale je bezpochyby starší. Obytný dům má v nadpraží letopočet 1809.

V interiérech se dochovalo množství slohových dřevěných i kamenných prvků, např. klasicistní okna a dveře s profilovanými obložkami. Dva středověké portály v suterénu vypovídají o možném propojení života na statku s pozdně gotickým obdobím, kdy ves již dávno existovala (první písemná zmínka o lokalitě pochází z roku 1382). Pozoruhodná je dispozice statku a řešení jeho hospodářské části, která je oproti části obytné patrová. Zásluhu na míře dochování památky má skutečnost, že po celou dobu své existence „žila“. I když přestala sloužit původnímu účelu, byla stále využívána místními lidmi pro kulturní a společenské akce. Areál byl v roce 2008 prohlášen za národní kulturní památku.

Současný technický stav obytného stavení lze označit za stabilizovaný, není však ideální. V 90. letech 20. století byl opraven krov včetně několika vazných trámů a položena provizorní krytina. Zároveň bylo opraveno schodiště na pavlač.  V roce 2007 byly částečně opraveny stropy poškozené zatékáním a souběžně s tím byl položen provizorní střešní plášť (lepenka). V roce 2010 byly opraveny klenby v přízemí hospodářské části domu. Adaptační a rekonstrukční práce zahájené NPÚ, ÚOP v Plzni v roce 2007 by měly i nadále pokračovat. Jejich součástí jsou opravy krovů a střech sýpky, chlévů, kolny a přístavků u sýpky a také rekonstrukce vrat u obou bran.


Metadata ke zprávě

Adresa
Bolevecká náves čp. 1/3, 323 00 Plzeň-Bolevec
Telefon
+420 606 666 406
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
číslo
208
Galerie fotografií

Bolevec - usedlost

dne
8. 8. 2011
Možnosti řazení

Celkový pohled

dne: 8. 8. 2011
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit