Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Červená Lhota – zámek

Čechy | Jihočeský kraj | okres Jindřichův Hradec | zámek | národní kulturní památka, ve správě NPÚ
Vodní zámek Červená Lhota 160x108

Stavba červenolhotského zámku ve svém jádru skrývá zbytky původní tvrze ze 14. století. Dnešní renesanční budova vznikla po roce 1530 a byla dále několikrát upravena. Zámecké interiéry prvního patra mají dispozici z 80. let 17. století. Představují dnes autentickou podobu šlechtického bytu posledních majitelů z doby kolem roku 1910. Součástí zámeckého areálu je přírodně krajinářský park, který získal svou dnešní podobu na přelomu 19. a 20. století. Jeho největší devízou je však bezpochyby zámecký rybník, který díky půjčovně lodiček skýtá ze své hladiny netušené pohledy na zámeckou stavbu a okolní přírodu.

Na skalním hřbetu jen o málo větším než základy budovy propojil po roce 1542 architekt nazývaný Hons Vlach jednotlivé stavby starší tvrze do zámečku kolem téměř čtvercového nádvoří. Tehdy patřilo panství Kábům z Rybňan. Po polovině 17. století dali noví majitelé, Slavatové, přistavět do průčelí vstupní věž a bohatě vyzdobit interiéry štukovou dekorací. Posledními majiteli panství byli Schönburg-Hartensteinové, za nichž byly fasády Červené Lhoty nejdříve upraveny novogoticky a po roce 1910 byl obnoven renesanční vzhled zámku.

V roce 1901 založil kníže Johann na rozloze čtyř a půl hektaru zámecký park, do jehož romanticky členěného terénu dal vysázet vzácné druhy dřevin, např. borovici vejmutovku, jedlovec kanadský a buk lesní s hluboce laločnatými listy. Do parku je situován jednolodní kostelík Nejsvětější Trojice založený Janem Kábou z Rybňan, který byl ve 30. letech 20. století přestavěn princem Johannem na rodinnou hrobku.

Prohlídková trasa:

Čtrnáct pokojů dnešní prohlídkové trasy připomíná dobu, kdy na zámku pobýval kníže Josef Alexandr Schönburg-Hartenstein s manželkou Karolinou, rozenou princeznou z Liechtensteinu. Návštěvník prochází mimo jiné hostinskými pokoji, v nichž je připomínán pobyt významného hudebního skladatele Karla Ditterse z Dittersdorfu, reprezentační pracovnou, ve které kníže přijímal oficiální návštěvy, a soukromými pokoji vládnoucího knížete a jeho manželky.

Kontakt

Červená Lhota 1
378 21 Kardašova Řečice
tel. +420 384 384 228
e-mail: cervenalhota@npu.cz
www.zamek-cervenalhota.eu

Informace o památce

Více informací


Historie

Na místě dnešního zámku stávala původně gotická tvrz tvořená třemi samostatnými budovami. V roce 1530 koupil panství rytíř Jan Kába z Rybňan, který se rozhodl vybudovat pohodlný renesanční zámek. Vedením stavby pověřil italského architekta Giovanniho da Spazia, zvaného též Hons Vlach, autora budějovické radnice a pravděpodobně i pražského Belvederu. Při přestavbě probíhající v letech 1542–1555 začlenil Spazio původně samostatně stojící staré budovy do nové čtvercové dispozice s drobným dvorem a nádvorní arkádou. Při úpravách terénu byla také pravděpodobně odtěžena skalní šíje a údolí přehrazeno sypanou hrází. Vznikl tak rybník, který uzavřel zámek uprostřed vodní hladiny.

V roce 1597 prodali Kábové Lhotu Vilému Růtovi z Dírné a v majetku této utrakvistické rodiny zůstalo panství až do roku 1621, kdy je získal italský důstojník Antonio Bruccio. Po smrti bezdětného Bruccia připadla Červená Lhota zpět královské komoře a roku 1621 ji koupil Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka a připojil ji k rozsáhlému hradeckému panství. Červená Lhota tak načas stala oblíbeným letohrádkem slavatovské rodiny, a proto byla v polovině 17. století barokně přestavována. Ve východním křídle byl vybudován honosný sál s bohatou štukovou výzdobou, přistavěna věž a průjezd byl vyzdoben nástěnnou malbou.

Po vymření Slavatů v roce 1691 střídala Červená Lhota často majitele. V roce 1835 koupil panství Eduard Schönburg-Hartenstein a v majetku této rodiny zůstala Červená Lhota až do roku 1945. Schönburgové dali v letech 1841–1863 zámek romanticky upravit v novogotickém slohu. Po dědickém vyrovnání mezi syny Alexandra Schönburga připadla Červená Lhota významnému diplomatovi Johannovi Schönburgovi, který se za účasti architekta Humberta Walchera z Molheimu pokusil v letech 1901–1910 rekonstruovat ideální renesanční podobu zámku.


Metadata ke zprávě

Adresa
Červená Lhota 1, 378 21 Kardašova Řečice
Telefon
+420 384 384 228
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
číslo
19
Galerie fotografií

Červená Lhota - zámek

dne
8. 8. 2011
Možnosti řazení

Knížecí pracovna

dne: 8. 8. 2011

Interiér

dne: 8. 8. 2011

Pohled z parku

dne: 8. 8. 2011
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit