Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Dačice – zámek

Morava | Jihočeský kraj | okres Jindřichův Hradec | zámek | národní kulturní památka, ve správě NPÚ
Zámek Dačice 160x108

Původní renesanční zámek Krajířů z Krajku získal dnešní empírový vzhled při přestavbě hlavního zámeckého průčelí, kterou navrhl roku 1816 vídeňský architekt Riedl. V 60. letech 19. století pak dokončil Friedrich Flor vnější vzhled zámku úpravou zahradního průčelí. Prohlídková trasa představuje návštěvníkům především poslední držitele zámku, Salmy a Dalbergy. V zámku je umístěna část sbírek významného přírodovědce Bedřicha Dalberga, v prvním patře zámku jsou reprezentační pokoje včetně mimořádné patrové secesní knihovny, v níž je uloženo na 17 tisíc svazků. Součástí zámku je rozsáhlý anglický přírodní park s rybníkem Močidlem.

Reprezentační sály v přízemí byly zařízeny v průběhu 19. století za použití staršího, převážně barokního nábytku jako rodová galerie Dalbergů. Pro portrétní galerii byly do sdružených rámů upravovány buď starší portréty manželských dvojic, nebo byly zhotovovány malířem Dullingerem kopie portrétů z jiných dalbergovských sídel. Obytné interiéry prvního patra jsou ovlivněny převážně empírem, výjimku tvoří pozoruhodný interiér knihovny ve stylu pozdní vídeňské secese, který vytvořil v roce 1909 architekt Hans Prutscher; jeho dílem je i vybavení zámecké kaple Nanebevzetí Panny Marie.

Přírodně krajinářský park, založený na svažitém terénu jižně od zahradního průčelí zámku, byl původně oddělen zdí od užitkové zahrady. Na dnešní rozloze 10 hektarů se vzhledem k nadmořské výšce 500 metrů pěstují převážně otužilé variety dřevin, například jírovec žlutý, javor babyka, jedlovec kanadský, nově byly vysazeny liliovník tulipánokvětý, jinan dvoulaločný a další.

Kontakt

Státní zámek Dačice
Havlíčkovo nám. 85/I,
380 01 Dačice
tel. +420 384 420 246
e-mail: dacice@npu.cz
www.zamek-dacice.eu

Informace o památce

Více informací


Historie

Nejstarší písemná zmínka o osadě tohoto jména je vedena v Želivské kronice a hovoří o olomouckém biskupovi Pelhřimovi, který roku 1183 světil moravskému markraběti Konrádu Ottovi v Dačicích nový kostel. Osadu, patřící tehdy k zeměpanskému majetku, získal v polovině 13. století řád křižovníků s červenou hvězdou a zhruba po sto letech ji přičlenili ke svému rozsáhlému panství páni z Hradce. Další kapitola historie Dačic je od roku 1459 spojena s rodem Krajířů z Krajku. Za jejich vlády, podporující vlašské stavitele a kameníky, se gotická tvář města změnila v renesanční. Novým stavbám – městské radnici, panskému obydlí, starému zámku atd. – se přizpůsobily fasádami i domy starší.

První zmínka o novém zámku se objevuje roku 1591 v souvislosti se stavbou domů na horním náměstí. Stavebníkem zámku byl Oldřich Krajíř z Krajku a stavitelem italský mistr Francesco Garrof de Bissone, rovněž autor renesanční zvonice farního kostela sv. Vavřince. Čtyřkřídlý zámek se čtvercovým dvorem vycházel z typu severoitalských městských paláců. Význam hlavního severního křídla byl podtržen patrovou arkádovou loggií s toskánskými sloupy a do náměstí orientovanými přesahy na bocích.

Zámek po vymření Krajířů roku 1600 často střídal majitele, několikrát vyhořel a teprve za vlády mohučských Osteinů se přikročilo k jeho opravě. Vedl ji v letech 1732 až 1733 stavitel Francesco Camelli spolu s místním mistrem Janem Nevídalem. Z barokní přestavby je dnes patrná především úprava věže nad jižním parkovým průčelím zámku.

V roce 1809 vymřeli Osteinové a dačické panství získali Dalbergové. S jejich jménem je spojena poslední stavební úprava, která určila dnešní klasicistní vzhled. V letech 1832–1833 proběhla přestavba interiéru pod vedením vídeňského architekta Karla Schlepse, který do východního křídla vložil monumentální empírově upravenou schodišťovou halu prostupující oběma patry. V pokojích prvního patra hlavního křídla, jejichž úpravu Schleps rovněž projektoval, se objevují empírové motivy zejména v malířské výzdobě stropů, pozoruhodná je i kombinace renesančních sloupů arkády s klasicistní úpravou jejich vnitřní strany. Posledními držiteli dačického zámku byl s Dalbergy spřízněný rod Salmů, který vlastnil zámek až do roku 1945.

Rekonstrukce fasád, hospodářského křídla, nádvoří a vstupu do zámku v letech 1990–1996 zhodnotila dačický nový zámek pro současnost. Zámek tak skýtá návštěvníkům možnost kulturního zážitku prohlídkou jeho interiérů, prohlídkou expozice a výstav Městského muzea, které sídlí v jižním křídle, nebo možnost odpočinku na nádvoří či procházky v zámeckém parku. Za letních večerů ožívá nádvoří také koncerty a divadelními představeními.


Metadata ke zprávě

Adresa
Státní zámek Dačice, Havlíčkovo nám. 85/I, 380 01 Dačice
Telefon
+420 384 420 246
E-mail
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
Web památky
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
číslo
22
Galerie fotografií

Dačice - zámek

dne
8. 8. 2011
Možnosti řazení

Sál předků

dne: 8. 8. 2011

Vstupní schodišťová hala

dne: 8. 8. 2011

Zámecká knihovna

dne: 8. 8. 2011

Celkový pohled

dne: 8. 8. 2011

Zámecký park

dne: 8. 8. 2011
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit