Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Duchcov – zámek

Čechy | Ústecký kraj | okres Teplice | zámek | národní kulturní památka, ve správě NPÚ
Rybnik zamek Duchcov-Dux 04 (foto Marian Hochel) [1] 160x106

Zámek Dux, jak zní jeho původní německý název, je vyhledáván pro svou bohatou historii a cenný památkový fond. V roce 2001 byl prohlášen za národní kulturní památku. Nabízí tři prohlídkové trasy, na nichž lze obdivovat sbírky původních majitelů z rodu Valdštejnů a seznámit se s jejich mecenášskými aktivitami, dozvědět se mnoho zajímavostí o životě Giacoma Casanovy, nejznámějšího obyvatele duchcovského zámku, nebo se nechat překvapovat okolnostmi transferu monumentální Reinerovy fresky s motivy Nejsvětější Trojice a Assumpty se vznášejícími se anděly, sejmuté z kupole barokního kostela zbořeného valdštejnského špitálu a osazené do betonového pavilonu v zámeckém parku.

V případě příznivého počasí lze podniknout procházku kolem půvabného rybníčku v parku nebo v romantické Knížecí zahradě rekonstruované ve francouzském stylu, jíž vévodí socha Niké z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Z teras balustrádového schodiště zámku se nabízí nádherný výhled na panorama Krušných hor. V zámecké Galerii Giacomo se pořádají sezonní výstavy.


Prohlídkové trasy

1. prohlídková trasa – Valdštejn mapuje sběratelské a mecenášské aktivity původních majitelů z rodu Valdštejnů. Její součástí je slavnostní schodiště, Valdštejnský sál s rodovou galerií předků a šest místností obnovené zámecké obrazárny, v nichž je instalována část původní zámecké obrazové sbírky. Jsou zde díla manýristických malířů Bartholomea Sprangera a Karla van Mandera či mistrů českého barokního umění, mezi nimiž vynikají olejomalby Václava Vavřince Reinera, Jana Kryštofa Lišky, Petra Brandla a umělců z okruhu Karla Škréty. Vstup do expozice je možný pouze s průvodcem, prohlídka trvá asi 35 minut.

2. prohlídková trasa – Casanova seznamuje návštěvníky se sbírkami původních majitelů z rodu Valdštejnů v šesti místnostech severního křídla zámku, v nichž sídlí obnovené zámecké muzeum. Druhou částí prohlídkové trasy je tzv. biliárové křídlo, ve kterém je instalována expozice připomínající Giacoma Casanovu. Součástí této trasy je slavnostní schodiště, předsálí, chodby s expozicí grafiky 17. a 18. století a nově instalovanými loveckými trofejemi, Valdštejnské muzeum (vojenská zbrojnice, lovecký kabinet, kabinet keramiky, porcelánu a fajánse, kabinet kuriozit, umění a antiky, hudební kabinet, historický salonek), biliárový sál, místnosti zámeckého služebnictva (pokoje malíře, hraběcího sluhy a správce) a pokoje Giacoma Casanovy, který na zámku prožil posledních třináct let svého života (benátský pokoj, ložnice, pařížský salonek, zámecká knihovna). Vstup do expozice je možný pouze s průvodcem, prohlídka trvá asi 50 minut.

3. prohlídková trasa – Reinerova freska a proměny zámeckého areálu prezentuje různé podoby zámecké zahrady, význam a likvidaci barokního špitálu a osudy přenesené Reinerovy fresky ze špitálního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Má tři části: výstava Hospitál, Duchcov, důvěrné připomíná valdštejnský barokní špitál v zámecké zahradě, jenž byl v roce 1958 zbytečně vyhozen do povětří z důvodu zamýšlené povrchové těžby uhlí. Videoinstalace Laputoidy / Tikající krajina netradičním způsobem přibližuje proměny zámeckého areálu v Duchcově a momenty z historie krajiny. Výstava Ve věci Reiner – freska mapuje transfer vzácné fresky Nanebevzetí Panny Marie, díla Václava Vavřince Reinera z roku 1728, ze zrušeného špitálního kostela do moderního pavilonu navrženého prof. Janem Sokolem. Vstup do expozice je možný pouze s průvodcem každou celou hodinu, prohlídka trvá asi 40 minut; okruh je otevřen jen po předchozí objednávce.

Galerie Giacomo, výstavní prostory vyhrazené pro periodické galerijní výstavy umění a řemesel, je v přízemí tzv. biliárového křídla zámku u východu z prohlídkové trasy Casanova.

Knížecí zahrada se rozkládá před severním křídlem zámku. Byla vytvořena ve stylu à la française v rekonstruované podobě zámeckých barokních zahrad. Vstup do ní je volný a je vymezen otevírací dobou zámku.

Kontakt

Státní zámek Duchcov
náměstí Republiky 9
419 19 Duchcov
tel. +420 417 835 301
e-mail: duchcov@npu.cz
www.zamek-duchcov.cz

Informace o památce

Více informací


Historie

Duchcovský zámek dal v letech 1675–1685 vystavět Jan Bedřich z Valdštejna podle plánů architekta Jeana Baptisty Matheye na místě staršího renesančního lobkovického sídla. Roku 1707 byl barokní zámek rozšířen o dvě boční křídla a o patnáct let později byl slavnostně vysvěcen zámecký kostel Zvěstování Panny Marie. Barokní období zámku vyvrcholilo stavbou hraběcího špitálu s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Na výzdobě kostela, zámku a hraběcího špitálu se podíleli špičkoví umělci tehdejší doby – Václav Vavřinec Reiner, Matyáš Bernard Braun, Maxmilián Brokoff a František Maxmilián Kaňka. Rozsáhlá barokní zahrada, založená v první čtvrtině 18. století ve francouzském stylu, patřila k nejpozoruhodnějším svého druhu. Fasády zámku dostaly současný klasicistní vzhled v letech 1812–1818 a na rozšířeném území byl založen anglický krajinářský park. V průběhu 19. století pak už v hlavním traktu zámku k závažnějším stavebním úpravám nedošlo. Po pozemkové reformě, kdy Valdštejnové v roce 1921  prodali zámek státu a odvezli si většinu mobiliáře včetně historické knihovny, proběhly v zámeckém areálu četné stavební adaptace. Od 60. let minulého století je zámek znovu využíván pro kulturní a expoziční účely a světovou proslulost mu zajišťuje zejména osobnost Giacoma Casanovy, který zde jako knihovník a společník hraběte Josefa Karla Emanuela z Valdštejna prožil posledních třináct let svého života a v Duchcově je také pohřben. Díky věhlasu nedalekých Lázní Teplice se odehrával na zámku v Duchcově velmi rušný společenský život. Kromě Casanovy Duchcov navštívily i další významné osobnosti, například Friedrich Schiller, Johann Wolfgang von Goethe, Ludwig van Beethoven, Fryderyk Chopin či Mozartův libretista Lorenzo da Ponte.

Reprezentativní interiéry zámku procházejí od roku 2010 komplexní památkovou obnovou a některé už jsou součástí prohlídkových tras pro návštěvníky, kteří tak mohou zhlédnout část původních zámeckých sbírek. Duchcovský zámek rovněž provozuje speciální expoziční prostory, využívané k pořádání výstav, a rovněž nabízí atraktivní možnosti pro konání svatebních obřadů. Návštěvníci Duchcova si oblíbili zejména koncerty vážné hudby, výstavy a oživené prohlídky zámku s Casanovou.


Metadata ke zprávě

Adresa
náměstí Republiky 9, 419 19 Duchcov
Telefon
+420 417 835 301
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS v Praze
Web památky
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS v Praze
číslo
27
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit