Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Hrádek u Nechanic – zámek

Čechy | Královéhradecký kraj | okres Hradec Králové | zámek | národní kulturní památka, ve správě NPÚ
3 160x120

Zámek Hrádek u Nechanic byl postaven jako reprezentační a letní sídlo hraběcího rodu Harrachů v letech 1837–1857 Františkem Arnoštem hrabětem z Harrachu. Jako předloha pro stavbu romantického zámku posloužil projekt vypracovaný anglickým architektem Edwardem Bucktonem Lambem ve stylu tudorské gotiky. Současná zámecká expozice je ukázkou bydlení šlechty ve 2. polovině 19. století v původním historickém zařízení.

Zámecké interiéry mají převážně novorenesanční vzhled. Některé části místností (stropy, obklady, portály) byly na zámek přivezeny z jiných harrachovských sídel a pocházejí i ze 16. století. V zámku je jedinečný soubor nábytku, obrazů a mnoho dalších hodnotných uměleckořemeslných předmětů. Součástí zámku je anglický park o rozloze 15 hektarů (vzácné dřeviny, golfové hřiště).

Expozice:
Ukázka bydlení šlechty ve druhé polovině 19. století v původním historickém zařízení – reprezentační místnosti, apartmá hraběte a hraběnky, obrazárna, pokoje pro hosty, zámecká kaple.

  • okruh velký (přízemí a 1. patro): stylové zámecké interiéry, např. apartmá majitelů zámku, orientální salon ad.
  • okruh malý (přízemí): bezbariérový, např. vstupní hala, rytířský a zlatý sál, kaple sv. Anny

Kontakt

Státní zámek Hrádek u Nechanic
503 15 Nechanice
tel. +420 495 441 244, +420 602 185 554
e-mail: hradekunechanic@npu.cz
www.hradekunechanic.cz

Informace o památce

Více informací


Historie

V letech 1839–1857 si nechal hrabě František Arnošt Harrach ve stylu romantické anglické gotiky zbudovat u Nechanic nový zámek. Autor projektu, vídeňský stavitel Karel Fischer (1817–1856), se inspiroval prací londýnského architekta E. B. Lamba. Předlohou pro plány stavby sloužil anglický Crewe Hall v hrabství Cheshire. Součástí harrachovské stavby byla i jízdárna, kočárovna, divadlo, stáje a strojovna. Technické zařízení pro zahradní práce vyrobila firma Hettgenington v Manchestru.

Ještě po roce 1857 pokračovaly na zámku některé řemeslné práce. K dvoukřídlému objektu se zdůrazněnou střední partií byla přistavěna kaple, záměrně porušující přísnou symetričnost půdorysu. Zvláštní péče byla věnována zámeckým interiérům. Získaly převážně novorenesanční vzhled. Máme zprávy, že po dobu čtyř let zde pracovalo celkem třicet šest truhlářů. Některé interiérové prvky – obložení stěn, stropy či portály – byly přivezeny z německých zámků. Renesanční strop a obložení tzv. Mühlgrubského salonu pochází již ze 16. století. Další části výzdoby se do Hrádku dovážely z Anglie, Itálie, Francie a dalších zemí. Mezi obrazovými díly zámecké galerie najdeme práce významného portrétisty J. U. Mayra z poslední třetiny 17. století. Zajímavá je série podobizen členů dvorské společnosti v divadelních kostýmech. Jiná kolekce ze zámecké sbírky ukazuje postižené a degenerované lidské typy; zřejmě je to práce nizozemského realisty 17. století. Pozornost zaslouží i soubor nábytku a další uměleckořemeslné předměty. Majitel zámku dbal na reprezentaci. Řadu stylově zařízených salonů si nechal kresebně zachytit: většinu těchto záběrů pro hraběte Harracha vytvořil přední rakouský malíř Rudolf von Alt.


Metadata ke zprávě

Adresa
Národní památkový ústav, Správa státního zámku Hrádek u Nechanic, 503 15 Nechanice
Telefon
+420 495 441 244, +420 602 185 554
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS na Sychrově
Web památky
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS na Sychrově
číslo
44
Galerie fotografií

Hrádek u Nechanic - zámek

dne
8. 8. 2011
Možnosti řazení

Celkový pohled

dne: 8. 8. 2011
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit