Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Hrubý Rohozec – zámek

Čechy | Liberecký kraj | okres Semily | zámek | národní kulturní památka, ve správě NPÚ
Hrubý Rohozec01 188x127 160x108

Čtyřkřídlý zámek s dlouhou historií a bohatým stavebním vývojem nabízí návštěvníkům přes dvacet bohatě zařízených místností, které v minulosti sloužily jako reprezentační a obytné pokoje příslušníků původem francouzské hraběcí rodiny Des Fours Walderode. Mezi nejkrásnější prostory zámku patří velká knihovna s portréty majitelů a novogotická jídelna v podobě rytířského sálu. Kromě zámeckých pokojů lze navštívit také středověké sklepení, sezonní výstavu a vrchnostenskou kancelář či anglický park.

Prohlídka zahrnuje interiéry obou pater zámku, přičemž v prvním patře je veřejnosti zpřístupněna kaple Nejsvětější Trojice s přilehlým předkaplím a sakristií (v době konání svatebních obřadů nejsou tyto prostrory součástí prohlídky), malá a velká knihovna, jídelna, zelený salon, apartmá hraběte (pracovna, lovecký salon a ložnice), chodba, apartmá hraběnky (salon a ložnice) a předpokoj; ve druhém patře je zpřístupěna hala nad schodištěm, malá chodba, pokoj hraběnky Augusty Gabriely, pokoj hraběnky Marie Immaculaty, klenutý pokoj, modrý salon, zelený pokoj, ložnice pro hosty, velká chodba a pokoj hraběte Karla Bedřicha. Všechny uvedené interiéry jsou bohatě zařízeny původním nábytkem, obrazy, porcelánem a dalšími umělecky i historicky cennými předměty.

Vedle historických interiérů v prvním a druhém patře zámku mohou navštěvníci Hrubého Rohozce navštívit také středověké podzemní prostory, které jsou tvořeny několika sklepy se zachovanými architektonickými detaily z období pozdní gotiky, a dále sezonní výstavu Orientální svět české šlechty, která návštěvníkům představí historické obrazy, keramiku, nábytek a další předměty původem z Číny, Japonska či zemí Blízkého východu (ústředním exponátem výstavy je oblečení – zbroj – japonského samuraje z 19. století). Návštěvníci sezonní výstavy mají zároveň možnost nahlédnout do vrchnostenské kanceláře, vybavené mimo jiné původními archivními skříněmi z počátku 19. století.

Zámek Hrubý Rohozec je obklopen nevelkým anglickým parkem, při jehož prohlídce lze spatřit několik druhů významných stromů a keřů (např. v těsné blízkosti zámku roste majestátní exemplář platanu javorolistého). Drobnou zahradní architekturu v parku tvoří jezírko, kamenný stůl s lavičkou či umělá jeskyně s výhledem na údolí řeky Jizery. Na různých místech v parku jsou kamenné sochy světců z 18. a 19. století.

Kontakt

Státní zámek Hrubý Rohozec
511 01 Turnov
tel. +420 481 321 012, +420 725 181 569
e-mail: hrubyrohozec@npu.cz
www.hruby-rohozec.eu

Informace o památce

Více informací


Historie

Předchůdcem dnešního zámku byl raně gotický hrad postavený po roce 1300 na skále nad řekou Jizerou. Jeho zakladatelem byl s největší pravděpodobností člen rodu Markvarticů – Havel, který se podle svého nově založeného sídla začal následně psát s přídomkem "z Rohozce". Ve 14. a 15. století se v držení zdejšího hradu vystřídali páni z Turgova, páni z Michalovic a Krajířové z Krajku. Na počátku 16. století, kdy zámek vlastnil Konrád Krajíř z Krajku, byl Hrubý Rohozec přestavěn do podoby pohodlného pozdně gotického sídla.

Od poloviny 16. století patřil do majetku Vartenberků, kteří po roce 1600 přistupují k jeho další přestavbě, tentokrát již do podoby renesančního zámku. Vartenberkové se však zúčastnili stavovského povstání, a proto jim byl po bitvě na Bílé hoře majetek zkonfiskován; v roce 1623 pak Hrubý Rohozec koupil vojevůdce Albrecht z Valdštejna. Od něj však již roku 1628 získává zámek Mikuláš Des Fours, jehož potomkům pak sloužil jako rodové sídlo po více než tři staletí, tedy až do konfiskace v roce 1945.

Příslušníci rodu Des Fours (od roku 1798 Des Fours Walderode) si zámek, jeho interiéry i nejbližší okolí upravovali podle svých požadavků a dobového vkusu. Hrubý Rohozec tak prošel nejprve barokní úpravou; z období baroka se do dnešních dnů dochoval interiér zámecké kaple Nejsvětější Trojice vybavený barokním a rokokovým zařízením. Konečnou podobu zámek získal v 19. století, kdy byl podle návrhu architekta Jana Filipa Joendla přestavěn ve stylu empíru. Romantické úpravy z poloviny 19. století (např. novogotický portál dveří vedoucích na schodiště do zámecké kaple) pak již na celkovou podobu zámku neměly výraznější vliv. V 19. století získaly svou dnešní podobu i některé ze zámeckých interiérů, z nichž k nejvýznamnějším patří jídelna s cennou výmalbou stěn a stropu ve stylu romantické gotiky či některé pokoje druhého patra vymalované ve stylu druhého rokoka.

V současné době se interiérům postupně vrací původní podoba ze 30. let 20. století, kdy na zámku bydlel jeho předposlední majitel hrabě Mikuláš Vladimír Des Fours Walderode s manželkou Gabrielou Karolínou a syny Maxmiliánem a Ludvíkem.


Metadata ke zprávě

Adresa
511 01 Turnov
Telefon
+420 481 321 012, 00420 725 181 569
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS na Sychrově
Web památky
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS na Sychrově
číslo
45
Galerie fotografií

Hrubý Rohozec - zámek

dne
8. 8. 2011
Možnosti řazení
|< < 1 2 >|

Modrý salon

dne: 8. 8. 2011

Park

dne: 8. 8. 2011

Pokoj hraběnky Augusty Gabriely

dne: 8. 8. 2011

Pokoj pro hosty

dne: 8. 8. 2011

Balkon

dne: 8. 8. 2011

Chodba

dne: 8. 8. 2011

Chodba ve II. patře

dne: 8. 8. 2011

Hala nad schodištěm

dne: 8. 8. 2011

Celkový pohled

dne: 8. 8. 2011

Celkový pohled

dne: 8. 8. 2011
|< < 1 2 >|
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit