Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Javorník, Jánský Vrch – zámek

Slezsko | Olomoucký kraj | okres Jeseník | zámek | národní kulturní památka, ve správě NPÚ
JV 160x116

Národní kulturní památka zámek Jánský Vrch se nachází v nejsevernějším výběžku Olomouckého kraje při hranicích s Polskem.Vypíná se na skalnatém kopci nad městem a tvoří přirozenou dominantu Javorníku i celé rovině v okolí polských měst Paczkowa, Otmuchowa a Nisy. Historie zámku je spojena biskupstvím v polské Vratislavi, které objekt – a s ním i celé Jesenicko – vlastnilo od roku 1348.

 

Na zámku Jánský Vrch jsou pro veřejnost zpřístupněny tyto návštěvnické okruhy:

I. návštěvnický okruh (tzv. reprezentační) vyniká zachovaným původním vybavením převážně z 19. století, které bylo nově doplněno pouze některými předměty užitého umění a obrazy. K nejcennějším památkám patří plastiky a obrazy od pozdní gotiky až po baroko ve vybavení horní zámecké kaple. Unikátní jsou také původní, dvě stě let staré záclony a zajímavým obohacením prohlídky je rovněž jedna z největších sbírek dýmek v ČR. Prohlídka trvá 40–50 minut.

II. návštěvnický okruh představí návštěvníkům hospodářské zázemí zámku, které se na památkových objektech většinou nedochovalo. Patří sem především kuchyně, jídelna pro služebnictvo, byt správce, koupelna, mandlovna, žehlírna aj. Trasa prochází oběma vnitřními nádvořími zámku, kde jsou nejvíce patrny stavební proměny zámku. Prohlídka trvá 20–30 minut.

III. návštěvnický okruh – hostinské pokoje a sezonní výstavy. Hostinské pokoje jsou ve 3. patře zámku, jde o prostory určené pro návštěvy arcibiskupů – ložnice s přilehlými pracovnami. V těchto prostorách měl byt o 5 pokojích Karel Ditters z Ditterdorfu, který na zámku působil v 18. století. Tento okruh je otevřen pouze v červenci a srpnu, kdy je doplněn o sezonní výstavu.

Kontakt

Státní zámek Jánský Vrch
790 70 Javorník
tel. +420 584 440 286, +420 602 951 712, +420 725 314 213
e-mail: janskyvrch@npu.cz
www.janskyvrch.cz

 

Informace o památce

Více informací


Historie

Zámek Jánský Vrch, jediný zpřístupněný památkový objekt jesenického okresu, tvoří spolu s krajinářským parkem výraznou dominantu městské památkové zóny. Vypíná se na skalnatém kopci nad městem Javorník v nejsevernějším cípu severomoravského kraje, na bývalém území Slezska. Jeho historie započala snad již v 2. polovině 13. století, kdy byl na strategicky výhodném místě nad javornickým sídlištěm postaven hrad. První písemná zmínka o hradu Javorník pochází z roku 1307 a objekt je v té době majetkem svidnických knížat. Svidničtí jej roku 1348 odstoupili vratislavskému biskupovi Přeclavovi z Pogarel. Od těch dob byl hrad i okolí (až na několik menších přestávek) součástí rozsáhlého území, které náleželo biskupství ve Vratislavi.

V průběhu 15. století byl hrad značně poškozen, a to nejen husitskými válkami, ale především nešťastným zásahem biskupství, které nechalo pobořit jeho obranný systém, aby se nemohl stát oporou případného nepřítele. Velká obnova a přestavba hradu započala za biskupa Jana Rotha až na konci 15. století. Pozdně gotická etapa výstavby byla ukončena roku 1509 Rothovým následovníkem, biskupem Janem Thurzou. V průběhu těchto úprav byl také změněn název objektu na počest patrona vratislavských biskupů Jana Křtitele na Jánský Vrch. Kamenné reliéfní desky, dokládající tuto etapu stavebního vývoje a jeho přejmenování, se dodnes nacházejí na zámeckých zdech.

K definitivní přestavbě původního hradu na barokní zámek došlo za episkopátu biskupa Filipa Gotharda Schaffgotsche (1716–1795). Na svém sídle se biskup obklopil mnohými významnými osobnostmi, především hudebníky. V roce 1769 povolal na svůj zámek hudebního skladatele, výborného houslistu a dirigenta Karla Ditterse z Dittersdorfu a Jánský Vrch se stal záhy střediskem hudebního života pro celé Slezsko. Ditters za téměř třicet let pobytu na Javorníku složil na čtyřicet komických oper, čímž se stal jedním ze zakladatelů německé komické opery. Hudební tradice zámku i města spojená s touto osobností je dodnes oživována každoročně probíhajícím festivalem Karla Ditterse z Dittersdorfu nebo koncerty v rámci Zámeckého kulturního léta, jež probíhají v koncertním sále během prohlídek zámku.

Po smrti biskupa Schaffgotsche se ujal úřadu biskup Josef Krystian Hohenlohe-Waldenburg-Bartenstein, kterého je potřeba zmínit především kvůli stavebním úpravám probíhajícím již zcela v duchu nového poslání zámku – na počátku 19.století bylo dokončeno letní sídlo. Pozitivní role objektu jako centra vzdělanosti a kultury na Jesenicku se rozvíjela i v dalších letech. V létech 1856 a 1857 se stal zámek svědkem dvou návštěv básníka Josefa von Eichendorffa, představitele německého romantismu. Na jeho počest je pojmenována kamenná vyhlídka před zámkem.

V roce 1959 byl zámek Jánský Vrch zapůjčen státu. K jeho plnému zestátnění mohlo dojít až po vzájemném majetkovém vyrovnání polské a české katolické církve, tedy v září roku 1984. Nyní je ve správě Národního památkového ústavu a od 1. ledna 2002 je zapsán do seznamu národních kulturních památek.


Metadata ke zprávě

Adresa
790 70 Javorník
Telefon
+420 584 440 286, +420 602 951 712, +420 725 314 213
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS v Kroměříži
Web památky
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS v Kroměříži
číslo
55
Galerie fotografií

Javorník, Jánský Vrch - zámek

dne
8. 8. 2011
Možnosti řazení

Celkový pohled

dne: 8. 8. 2011
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit