Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Kratochvíle – zámek

Čechy | Jihočeský kraj | okres Prachatice | zámek | národní kulturní památka, ve správě NPÚ
Lovecký zámek Kratochvíle 160x99

Zámek Kratochvíle je jednou z nejkrásnějších renesančních staveb střední Evropy, navíc situovanou v malebné krajině mezi lesy, pastvinami a rybníky. Stavba renesančního letohrádku, obklopeného vodním příkopem, započala za Viléma z Rožmberka roku 1583. Později zámek vlastnili Eggenbergové a Schwarzenbergové.

Na bažinatém terénu v blízkosti tvrze Leptáč přestavěné Krčínem dal založit v roce 1583 z příkazu Viléma z Rožmberka rožmberský stavitel B. Maggi z Arogna lovecký letohrádek, určený ke kratochvílím posledního rožmberského vladaře. Zámek typu italské předměstské vily byl obklopen vodním příkopem a  uzavřen obdélnou ohradní zdí se vstupním traktem, prostoupenou izolovanými domky  a zámeckou kaplí. Bohatá malířská a štuková výzdoba interiérů vychází z loveckých motivů a výjevů z římských dějin a mytologie.

Prohlídkové trasy:
  • Hlavní prohlídka: prohlídka vily (dvoupatrové budovy), šestnáct pokojů zařízených nábytkem podle dobových inventářů z roku 1601 jako reprezentační lovecké sídlo posledních Rožmberků – Viléma z Rožmberka a Petra Voka. V přízemí vily je dochována malířská výzdoba s loveckými náměty, jejímž autorem byl Georg Widman z Braunschweigu, patro vily vyzdobil štukatér Antonio Melana bohatými figurálními kompozicemi s náměty z římských dějin Tita Livia.
  • Grand prohlídka: začíná v kostele Narození Panny Marie s bohatou štukovou výzdobou a výpravným pašijovým cyklem. Prochází zámeckou zahradou, v níž je návštěvník seznámen s historií stavby, založené na močálovitém terénu. Prohlídka pak pokračuje do vily: v přízemí je dochována malířská výzdoba s loveckými náměty, jejímž autorem byl Georg Widman z Braunschweigu, patro vily vyzdobil štukatér Antonio Melana bohatými figurálními kompozicemi s náměty z římských dějin Tita Livia.
  • Prohlídka zámeckého kostela Narození Panny Marie (pouze pro organizované skupiny): okolnosti vzniku zámku, jeho stavební vývoji. Hlavním programem trasy je zámecký kostel Narození Panny Marie, jeho bohatá štuková výzdoba a výpravně malovaný pašijový cyklus.
  • Zámecká zahrada: samostatná prohlídka. Zahrada je upravována v renesančním duchu, v severní části jsou geometricky utvářené záhony léčivých bylin a okrasných květin. V jednom ze zahradních domků na východní straně je cukrárna Sloní bašta.

Kontakt:

Státní zámek Kratochvíle
Petrův Dvůr 9
384 11 Netolice
tel. +420 388 324 380
e-mail: ups.cb.kr@npu.cz
www.zamek-kratochvile.eu

 

Informace o památce

Více informací


Historie

Předchůdcem dnešního letohrádku bývala tvrz Leptáč, kterou v roce 1569 obdržel darem za věrné služby rožmberský regent Jakub Krčín od Viléma z Rožmberka. Krčín si dal tvrz přestavět a vymalovat loveckými výjevy. Vilémovi se to zalíbilo natolik, že si vyžádal tvrz zpět a vyměnil ji s Krčínem za městečko Sedlčany.

Vilém z Rožmberka pověřil již osvědčeného rožmberského stavitele Baltazara Maggiho z Arogna vybudováním renesančního loveckého letohrádku. Stavba započala roku 1583 vbíjením dubových a olšových kůlů do bahnitého terénu a byla ukončena výmalbou vily v roce 1590. Vznikla tak ojedinělá renesanční manýristická stavba sestávající z vily typu italského casina obklopené vodním příkopem a uzavřené obdélnou zahradou se vstupním traktem a obvodovou zdí prostoupenou izolovanými domky. Fasády budov byly zdobeny bohatou výmalbou. Zcela mimořádnou kvalitu má štuková a malířská výzdoba interiérů vily, vycházející z loveckých motivů a výjevů z římských dějin. Ojedinělým počinem bylo i zřízení rozsáhlé obory v těsné blízkosti letohrádku, obehnané plotem v délce 22 kilometrů.

V roce 1601 prodal poslední rožmberský vladař Petr Vok Kratochvíli císaři Rudolfovi II. Z majetku císařské komory přešla Kratochvíle do vlastnictví Eggenbergů a později Schwarzenbergů. Za jejich vlády přestala být Kratochvíle loveckým letohrádkem, ve vile byly zřízeny byty  a v 19. století dokonce sloužila jako archiv a sirotčinec.

Se záchranou interiérů se započalo již koncem 19. století, po pozemkové reformě byly však práce přerušeny. Restaurátorské práce znovu započaly po válce a po rozsáhlé rekonstrukci byla Kratochvíle zpřístupněna veřejnosti. V letech 1981–2006 byla v jejích prostorách expozice věnovaná animovanému filmu.

Zásadní obrat nastal na Kratochvíli v roce 2006, kdy byla expozice animovaného filmu uzavřena. Na Kratochvíli byl následně koncipován a zahájen projekt Renesance renesance, jehož cílem bylo navrátit zámku autentickou podobu s respektem k jeho architektonickým a výtvarným hodnotám. Projekt zároveň řešil interiérové instalace, které představují  věrohodný pokus o rekonstrukci podoby zámku v době jeho užívání  posledními Rožmberky. Práce byly dokončeny roku 2011 a nová trasa byla  v červnu téhož roku uvedena do provozu při příležitosti čtyřstého výročí vymření rodu Rožmberků Petrem Vokem.


Metadata ke zprávě

Adresa
Státní zámek Kratochvíle, Petrův Dvůr 9, 384 11 Netolice
Telefon
+420 388 324 380
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
číslo
74
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit