Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Lemberk – zámek

Čechy | Liberecký kraj | okres Liberec | zámek | národní kulturní památka, ve správě NPÚ
Lemberk01 188x127 160x108

Nejstarší historie zámku je spjata se sv. Zdislavou, jejíž světnička je zde dodnes k vidění. Dominantou Lemberku je honosný barokní sál s nástropními výjevy z třicetileté války, který byl po letech restaurování opět představen veřejnosti. Lákadlem jsou také nově otevřené prostory v přízemí (zbrojnice, salony dokumentující bydlení rodiny Liebiegů).

Zámek Lemberk vznikl přestavbou středověkého hradu, v němž žila sv. Zdislava z Lemberka. Návštěvníky překvapí zámek již při příchodu krásnou výzdobou nádvoří; uvnitř se největší pozornosti těší kaple, bajkový sál s vzácným kazetovým stropem s malovanými výjevy z Ezopových bajek, černá kuchyně, kancelář vrchnostenských úředníků s trezorem z 19. století, zbrojnice či tzv. Zdislavina světnička. V blízkosti zámku je barokní zahrada s letohrádkem, roubené domky někdejšího služebnictva a tzv. Zdislavina studánka.

Prohlídkové okruhy:

Prohlídka zámecké kaple Seslání Ducha svatého s bohatou raně barokní štukovou výzdobou, renesanční ložnice, bajkového sálu, barokní ložnice, vrchnostenské kanceláře, černé kuchyně, zbrojnice, Zdislaviny světničky a dalších prostor. Interiéry jsou vybaveny převážně renesančním a barokním nábytkem a doplněny obrazy, cínovým nádobím a dalšími předměty. Prohlídku lze absolvovat ve dvou trasách (velký okruh zahrnuje všechny přístupné prostory zámku, malý okruh pouze část přístupných prostor zámku). Délka prohlídky 70 minut (velký okruh) či 50 minut (malý okruh).

Kontakt

Státní zámek Lemberk
P. O. BOX 3
471 25  Jablonné v Podještědí
tel. +420 487 762 305
e-mail: lemberk@npu.cz
www.zamek-lemberk.cz

Informace o památce

Více informací


Historie

Původní hrad Lemberk založili Markvarticové před polovinou 13. století. Potomci Havla z Lemberka, který se tak poprvé psal v roce 1241, ho drželi až do konce 14. století. V roce 1398 byl obležen a zřejmě i doby; záhy pak přešel na pány z Vartemberka. Od 30. let 15. století hrad drželi Berkové z Dubé. Dnešní zámek je v základě renesanční stavbou postavenou pravděpodobně Jindřichem Berkou z Dubé, který Lemberk vlastnil v letech 1581–1599. Další stavební úpravy provedl Vratislav z Donína, který zámek držel do pobělohorských konfiskací. V průběhu třicetileté války získal zámek Albrecht z Valdštejna, za jehož vlády navrhl Nicola Sebregondi raně barokní přestavbu. Realizoval ji až po roce 1633 Jan Rudolf Breda; rovněž většina interiérů pochází z této doby.

Vzácně dochovaný pozdně renesanční strop „bajkového sálu“ s malovanými deskami v 1. patře západního křídla zobrazuje bajky inspirované publikací Egidia Sadelera Theatrum morum, vydanou roku 1608 v Praze.

Nejcennější prostory nalezneme v zámecké kapli sv. Ducha, vyzdobené raně barokními štukami, a také v hlavním sále severního křídla, který proniká dvěma podlažími. V roce 1726 koupil Lemberk hrabě Filip Josef Gallas, ale protože hlavním sídlem gallasovského dominia zůstal Frýdlant, nedošlo na zámku k zásadnějším stavebním úpravám. K významným renovacím došlo až za Auersperků v letech 1904–1910.


Metadata ke zprávě

Adresa
Lvová 1, 471 25 Jablonné v Podještědí
Telefon
+420 487 762 305
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS na Sychrově
Web památky
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS na Sychrově
číslo
83
Galerie fotografií

Lemberk - zámek

dne
9. 8. 2011
Možnosti řazení
|< < 1 2 >|

Celkový pohled

dne: 9. 8. 2011

Relikviář s lebkou sv. Zdislavy

dne: 9. 8. 2011

Letecký snímek

dne: 9. 8. 2011

Bajkový sál s výjevy z Ezopových bajek

dne: 9. 8. 2011

Kuchyně

dne: 9. 8. 2011

Zdislavina studánka

dne: 9. 8. 2011

Nádvoří

dne: 9. 8. 2011

Vrchnostenská kancelář

dne: 9. 8. 2011

Tzv. Zdislavina světnička

dne: 9. 8. 2011

Expozice moderního sklářského umění

dne: 9. 8. 2011
|< < 1 2 >|
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit