Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Manětín – zámek

Čechy | Plzeňský kraj | okres Plzeň-sever | zámek | národní kulturní památka, ve správě NPÚ
manetin 160x108

Barokní perla západních Čech – zámek s přilehlým překrásným parkem. Interiéry představují rozsáhlou expozici s barokním mobiliářem a unikátní kolekcí 13 obrazů zámeckého služebnictva. Památka je včleněna do nádherného prostoru městečka Manětín, kde si lze prohlédnout i více než 80 jedinečných barokních plastik.

Do zámku vstupují návštěvníci hlavním schodištěm zdobeným alegorickými sochami čtyř živlů (Země, Voda, Oheň, Vzduch) od Štěpána Borovce. Prostor vstupní haly korunuje nástropní freska, která vznikla po roce 1738, s průčelním pohledem na projekt zámku z 1. poloviny 18. století, který však projektem i zůstal, protože se nerealizoval. V přijímacím pokoji začíná prohlídka rozsáhlé zámecké expozice s původním, nejen barokním mobiliářem, doplněným dalšími předměty z fondu památkových ústavů a muzeí. Na podobiznách z roku 1650 jsou zachyceni čtyři účastníci třicetileté války.

V malém hraběnčině salonku je umístěna rodinná galerie Lažanských, zejména portréty posledních čtyř generací majitelů a jejich potomků. V ložnici se dochoval fragment původní freskové výzdoby a také dřevěné konzoly, typické dekorativní interiérové prvky pro zámek Manětín, barevně ladící s freskovou výzdobou. Hraběnčina pracovna je vybavena souborem neorokokového nábytku s výjevy z Benátek 19. století. Poprvé se zde návštěvníci setkávají s portrétem Marie Gabriely a jejích dětí. Prohlídková trasa dále směřuje dámským růžovým salonkem do lovecké chodby, která zaujme především pohledem do francouzské zahrady a anglického parku. V loveckém pokoji jsou vystaveny střelné zbraně z poloviny 19. století a k vidění je rovněž původní barokní mobiliář s loveckými motivy. Velký společenský salon je vybaven černě lakovaným nábytkem zdobeným mosazí, perletí a bílým mramorem. Obrazy na stěnách – holandské mariny – vznikly po roce 1650. Některé pocházejí od rotterdamského malíře Jacoba Adriaenze Bellevoise.

Prohlídka pak pokračuje chodbou v severním křídle zámku. V pánské pracovně je soubor olejomaleb koní z 18. století; chov koní samozřejmě patřil k největším "koníčkům" tehdejší šlechty. Ve velkém hraběnčině salonu zaujme soubor 13 obrazů z let 1716–1717, zobrazujících služebnictvo a úřednictvo manětínské šlechty od Václava Dvořáka. Jde o portréty jednotlivých stojících postav i skupinové portréty. V jídelně je kompletní jídelní servis vyrobený ve Staré Roli u Karlových Varů koncem 19. století; ve stejném dekoru je provedena také čajová a kávová souprava. Atmosféru dotváří olejomalba Snídaně v trávě ze 17. století a nově restaurované Zátiší s kančí hlavou z 18. století.

Malým spojovacím salonkem, v němž jsou vystaveny další obrazy služebnictva a úřednictva z Dvořákova cyklu, se projde do hlavního sálu, který je mnoha návštěvníky považován za jednu z nejkrásnějších místností manětínského zámku, především zásluhou freskové výmalby od Julia Luxe z Plzně a z dílny Filipa Bornschlegla z Würzburku. Dosud nerestaurovaná nástropní rokoková malba z roku 1730 oslavuje ctnosti (Lásku, Sílu, Moudrost, Štěstěnu), doprovázené alegoriemi ročních dob (Jaro, Léto, Podzim, Zima). Na stěnách sálu visí portréty od Filipa Kristiána Bentuma, který rovněž kolem roku 1730 zobrazil členy rodiny – Václava Josefa Lažanského se syny a Marii Gabrielu Lažanskou s dcerami – i blízké příbuzné Lažanských a Černínů. Manětín se může pochlubit největší kolekcí Bentumových obrazů v České republice; hlavní sál se využívá jako oddací a koncertní síň.

Zámecká knihovna patří do rozsáhlého fondu knižních sbírek pod správou Knihovny Národního muzea. Více než pět tisíc svazků knih je  v původním mobiliáři, osmi dubových prosklených skříních, a svědčí o širokém zájmu šlechty v 18. až 20. století. Luxova freska na klenbě znázorňuje Dia sedícího na oblaku, před nímž pokleká Pallas Athéna neboli Minerva v architektonické konstrukci. Nástropní malba byla restaurována v roce 1993.

Spojovací chodba, jež vede do oratoře kostela sv. Jana Křtitele, je vyzdobena portréty příbuzných a známých rodiny Lažanských. Rodová galerie dává nahlédnout do způsobu života šlechty a dobové módy. Oratoř, tedy oddělené čestné místo v kostele, byla určena manětínské šlechtě. Místní panstvo se zde účastnilo bohoslužeb. Je zde možné nahlédnout do farního kostela, kde je na hlavním oltáři obraz Petra Brandla Křest Kristův.

Kontakt:

Státní zámek Manětín 1
331 62 Manětín
tel. +420 373 392 283
Informace o památce

Více informací


Historie

Dnešní barokní podobě panského sídla předcházela středověká tvrz, situovaná v severozápadním nároží dnešního objektu. Hrobčičtí, kteří manětínské panství získali od Švamberků v roce 1560, v Manětíně na rozdíl od předchozích vlastníků sídlili. Město se tak stalo centrem samostatného panství. Krátce před rokem 1600, za Jeronýma ml. Hrobčického z Hrobčic († 1604), byla tvrz rozšířena a přestavěna na zámek. Panské sídlo již tehdy zabíralo velkou část půdorysné plochy dnešního zámeckého areálu včetně parku. O reprezentativním rázu této přestavby svědčí fragmenty renesanční malované výzdoby fasád, které byly odkryty při rekonstrukci v květnu 1997 na severní zdi zámku blíže ke kostelu sv. Jana Křtitele.

Po neklidném období třicetileté války došlo po roce 1670 za Karla Maxmiliána Lažanského (1658–1695) ke stavebním úpravám, které zřejmě setřely ráz renesanční stavby. Částečně je datuje letopočet 1678 na portálu vedoucím do hospodářského dvora.

Dále následuje již vrcholně barokní přestavba, k níž došlo za Václava Josefa Lažanského a jeho ženy Marie Gabriely po velkém požáru v roce 1712. Oheň zachvátil 22. září celý střed města; vyšel z domu čp. 92 a postihl kostel sv. Jana Křtitele, školu, přes polovinu měšťanských domů a zámek, který pravděpodobně zůstal zčásti obyvatelný. Následovala nutná radikální přestavba. Podle posledních stavebně-historických průzkumů byl architektem, jemuž Manětín vděčí za barokní podobu zámku, kostela i urbanistickou koncepci náměstí, Tomáš Hafenecker (1669–1730). Uznávaný odborník a pozdější císařský stavitel vypracoval projekt zámku v letech 1712–1715 a jako dohlížející architekt vedl stavbu téměř do konce, až do roku 1730, kdy zemřel. Práci pak měl na starost jeho krajan Jan Jiří Hess, polír z tyrolského Reuttu, který do Manětína přišel se skupinou zedníků na počátku druhého desetiletí 18. století. Zámek byl oproti dosavadnímu stavu výrazně rozšířen: nově vybudovaná podélná patrová budova půdorysu písmene L s přilehlým hospodářským dvorem tvoří celou jižní stranu náměstí. Protáhlé průčelí má 33 okenních os a je členěno třemi vstupními portály. Na západní straně je zámek spojen krytou chodbou s oratoří kostela sv. Jana Křtitele.

Charakter náměstí se barokní přestavbou zcela změnil. Dosavadní svah byl uměle vyrovnán trojicí vysokých teras zdobených kašnami, galerií barokních soch, sousoší a váz. Výstavba v následujících stoletích podpořila rozvoj města podél hlavní ulice na obě strany, centrum však zůstalo bez podstatných změn.

Zámek byl po roce 1945 jako konfiskát přidělen Státním statkům a lesům. Sídlilo zde ředitelství lesního závodu a byly tu i byty jeho zaměstnanců. V roce 1959 byly zámecký sál a místnost, v níž původně bývala knihovna, opět zpřístupněny veřejnosti: z iniciativy Kruhu přátel Manětínska v nich byla otevřena expozice místního muzea. V roce 1962 se do Manětína díky vůdčí osobnosti Kruhu Václavu Žalmanovi vrátila část konfiskovaného zámeckého mobiliáře. Vlastivědné muzeum se koncem 70. let stalo součástí okresního muzea v Mariánské Týnici, jehož expozice se postupně doplňovala a rozšiřovala. V roce 1988 převzalo pod svou správu okresní muzeum i budovu zámku a zahájilo její obnovu. Od 1. ledna 2002 byl manětínský zámek s areálem parku prohlášen Národní kulturní památkou. V současné době je v péči plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu.


Metadata ke zprávě

Adresa
Státní zámek, Manětín 1, 331 62 Manětín
Telefon
+420 373 392 283
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
Web památky
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
číslo
96
Galerie fotografií

Manětín - zámek

dne
10. 8. 2011
Možnosti řazení

Celkový pohled

dne: 10. 8. 2011

Interiér

dne: 10. 8. 2011

Celkový pohled

dne: 10. 8. 2011
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit