Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Mníšek pod Brdy – zámek

Čechy | Středočeský kraj | okres Praha-západ | zámek | ve správě NPÚ
mníšek 160x108

Klasicistní zámek byl sídlem nižší šlechty, která tu setrvala až do období první republiky. A právě atmosféru této doby lze na zámku zažít. Prohlídkové trasy návštěvníky provedou reprezentačními místnostmi se zámeckou kaplí nebo soukromými pokoji posledních majitelů z rodu Kastů.

I. prohlídková trasa seznamuje se stylem života a bydlením drobné šlechty. Reprezentační zámecké salony vycházejí z podoby zámku ve 20. letech 20. století, což je období po poslední výrazné přestavbě. Většinu zámeckých pokojů zdobí výmalba z doby po roce 1911. Dochovalo se 18 kachlových kamen z období baroka, klasicismu a počátku 20. století. K návštěvě láká kaple sv. Serváce, hodinový salonek či lovecký salon.

II. prohlídková trasa seznamuje se soukromými pokoji, v nichž každodenně pobývali poslední majitelé. Dětské pokoje, ložnice, koupelny jsou zařízeny do nejmenších detailů, nechybí křtící zavinovačka, dobové hračky, učební pomůcky, záchod či nočník. Zajímá vás, co se tehdy nosívalo, nebo chcete vědět, jak rodina Kastů trávila volné chvíle? V tom případě nebudete zklamáni a návštěva první republiky vám připomene doby nedávno minulé.

Kontakt

Státní zámek v Mníšku pod Brdy
nám. F. X. Svobody 1
252 10 Mníšek pod Brdy
tel. +420 318 590 261
e-mail: mnisek@npu.cz

Informace o památce

Více informací


Historie

Podle písemnými zprávami nepodložených předpokladů starší literatury je vznik Mníšku kladen do průběhu 11. a 12. století, kdy se tato lokalita nacházela v držbě nedalekého benediktinského kláštera v Ostrově u Davle. První zmínka v písemných pramenech po polovině 14. století dokládá Mníšek již jako královský majetek. O existenci tvrze v této lokalitě se zmiňují písemné prameny kolem roku 1355. Karel IV. v Majestas Carolina uvádí Mníšek jako královské zboží s možností zástavy v rámci manského systému, spojeného s povinnostmi ke královskému zboží a službě. V rozmezí let 1369 až 1372 byl Mníšek s celým panstvím zastaven litevskému knížeti Jindřichovi, příbuznému císařovy manželky Elišky.

V přímém královském držení byl Mníšek ještě za vlády Václava IV., který jej po roce 1409 svěřil s celým panstvím do správy Janovi z Lestkova, královskému purkrabímu na hradě Žebrák. Jan z Leskova držel Mníšek v počátečních letech husitských válek a někdy po roce 1426 prodal panství Janu Tluksovi z Vrábí. V roce 1437 potvrdil císař Zikmund držbu majetku Předporovi z Řepnice, v držení tohoto panského rodu zůstalo mníšecké panství až do roku 1487, kdy po rozdělení panství prodal díl s městem Mníšek Petr z Řepnice Janu Vratislavovi z Mitrovic, který po roce 1503 získal na králi Vladislavovi Jagellonském osvobození panství od manských povinností a potvrzení dědičné držby. Mníšek se tak stal na téměř 200 let rodovým sídlem Mitroviců, kteří přestavovali a upravovali nejen tvrz, ale také poddanské městečko.

Podobu mníšecké tvrze, přestavěné v renesančním duchu, dokládají již jen písemné prameny z let 1558, 1563 a ikonografie z roku 1623, která zobrazuje patrovou budovu se stupňovitými štíty. Třicetiletá válka těžce poznamenala celý kraj, mníšecká tvrz i celé město s kostelem byly vypáleny švédským generálem Banérem, nedočkaly se opravy a ležely v troskách. V roce 1655 prodali Mníšek i s panstvím bratři Vratislav Fridrich a Václav Eusebius z Mitrovic za relativně nízkou částku měšťanovi Starého Města pražského Serváci Engelovi z Engelflussu, jenž popsal Mníšek jako město plné ruin a tvrz jako rozvalinu. Servác Engel, koželuh z Brabantu, zbohatl na válečných dodávkách podešví a jako hrdinný obránce pražského mostu před Švédy v roce 1648 byl v roce 1651 císařem Ferdinandem III. povýšen do šlechtického stavu s erbem a predikátem "z Engelflussu". Tento podnikatel a válečný zbohatlík obnovil prosperitu panství a na troskách tvrze vystavěl reprezentativní šlechtické sídlo, tedy dnešní zámek. Základní kámen byl položen v roce 1656, stavbu, která se protáhla do roku 1672, řídil pražský stavitel a měšťan Martin Ringer se svým polírem Linhartem Uhrem. Páni z Engelflussu pak drželi Mníšek s panstvím až do roku 1743, kdy vymřeli po meči.

Přes ženského dědice se sňatkem mníšecký zámek s panstvím dostal do majetku hrabat z Unwertu, kteří realizovali kolem roku 1800 částečné úpravy zámeckého objektu v klasicistním duchu. Smrtí Ignáce hraběte z Unwertu v roce 1827 také tento rod vymřel. Soudní spor o majetek se vlekl od roku 1827 až do roku 1838 a v tomto dvanáctiletém období bylo panství pod přímou správou zemského soudu. V roce 1838 bylo mníšecké panství přiřčeno Marii Anně, hraběnce Pachtové z Rájova, rozené Kagerové ze Štampachu. Pachtové z Rajova drželi Mníšek do roku 1847, kdy majetek přešel na pány ze Širndingu (1847–1909). Po nich získali dědictvím a sňatkem mníšecké panství Kastové, kteří provedli stavební úpravy a rekonstrukci zámeckého areálu podle návrhu a za vedení stavitele M. Blechy v letech 1910–1911. V roce 1945 byl Kastům zámek s celým panství konfiskován a pod správou ministerstva vnitra sloužil až do roku 1999 jako depozitář Státního ústředního archivu. V roce 2000 byl objekt převeden do správy Státního památkového ústavu středních Čech v Praze, nyní Národního památkového ústavu, územní odborné správy středních Čech v Praze, a byl zpřístupněn veřejnosti.


Metadata ke zprávě

Adresa
nám. F. X. Svobody 1, 252 10 Mníšek pod Brdy
Telefon
+420 318 590 261
E-mail
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS v Praze
Web památky
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS v Praze
číslo
24
Galerie fotografií

Mníšek pod Brdy - zámek

dne
10. 8. 2011
Možnosti řazení
|< < 1 2 >|

Celkový pohled

dne: 10. 8. 2011

Celkový pohled

dne: 10. 8. 2011

Celkový pohled

dne: 10. 8. 2011

Exteriér

dne: 10. 8. 2011

Exteriér

dne: 10. 8. 2011

Exteriér

dne: 10. 8. 2011

Historický snímek

dne: 10. 8. 2011

Historický snímek

dne: 10. 8. 2011

Interiér

dne: 10. 8. 2011

Interiér

dne: 10. 8. 2011
|< < 1 2 >|
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit