Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Náchod – zámek

Čechy | Královéhradecký kraj | okres Náchod | zámek | národní kulturní památka, ve správě NPÚ
Náchod-zámek 160x116

Raně gotický hrad založený v polovině 13. století. Na přelomu 16. a 17. století zde byly provedeny úpravy v renesančním a raně barokním slohu. Roku 1634 získal Náchod Ottavio Piccolomini, který zde soustředil cenné zařízení. Z barokních interiérů zámku je kromě kaple s náročnou plastickou dekorací třeba připomenout především Španělský sál s oslavnou nástropní freskou a bohatou štukovou výzdobou. Události třicetileté války zde připomíná rozměrné plátno Pietra Snayerse s výjevem bitvy u Thionville a olejomalba mírového banketu.

Piccolominská expozice:

Historické interiéry připomínající především období Ottavia Piccolominiho. Významný soubor tapiserií; sbírka květinových zátiší, obrazové portrétní galerie, grafiky, rytiny, soubory uměleckého řemesla (sklo, porcelán, kamenina, cínové nádobí, zbraně, uniformy, ukázky části nejstaršího fondu zámecké knihovny, bohatá štuková výzdoba sálů).

Salony druhého zámeckého patra:

Restaurované malované trámové stropy (ze 40. let 18. století a poloviny 17. století), cenné památkové sbírky (kolekce podobizen, krajinomalby, městské veduty, zátiší, renesanční, barokní a novorenesanční mobiliář s bohatými řezbami s figurálními motivy, unikátní soubory historického uměleckého řemesla, porcelán, tapiserie, sklo, zbraně, saně a lovecké trofeje).

Na dvoře vévodském:

Interiéry ve stylu klasicismu, empíru a biedermeieru připomínající rodinu Kuronských.

Malý okruh:

Věž s hladomornou, vyhlídková terasa, podzemní prostory gotického sklepa se studnou.

Expozice řádů, medailí a vyznamenání:

Část unikátní sbírky řádů a vyznamenání, shromážděné posledními majiteli náchodského zámku z rodu Schaumburg-Lippe. K vidění jsou zde především tzv. velké řády (klenoty na velkostuhách a řádové hvězdy) evropských zemí, např. norský Řád svatého Olafa, pruský Řád Červené orlice či nassavský Domácí řád Zlatého lva. Ve starém zámeckém trezoru, v němž se sbírka zachovala, jsou vystaveny plakety, medaile a řády, které mají vztah k rodině posledních majitelů - mezi nimi např. Domácí řád knížectví Schaumburg-Lippe.

Kontakt:

Státní zámek Náchod
Zámek č. 1282
547 01 Náchod
tel. +420 491 426 201
e-mail: nachod@npu.cz
objednávky prohlídek: nachod.objednavky@npu.cz
www.zamek-nachod.cz
Informace o památce

Více informací


Historie

Zprávy o někdejším starém hradě máme z poloviny 13. století. Byl vystavěn na strategicky významném místě při cestě z Čech do Kladska. Založení města i hradu se připisuje Hronovi z Náchoda. K dalším držitelům panství patřili páni z Dubé, páni z Kunštátu a Poděbrad, Pernštejnové, Smiřičtí ze Smiřic a Trčkové z Lípy. Roku 1634 získal Náchod za válečné zásluhy a zradu Albrechta z Valdštejna Otttavio Piccolomini. Během prvé poloviny 17. století byl objekt podle plánů Carla Luraga a Giovanni Pieroniho opevňován a dostavován. Z barokních interiérů zámku nutno kromě kaple s náročnou plastickou dekorací připomenout především Španělský sál s oslavnou nástropní freskou a bohatou štukovou výzdobou. Události třicetileté války zde připomíná rozměrné plátno Pietra Snayerse s výjevem bitvy u Thionville a olejomalba mírového banketu. Portrét Ottavia Piccolominiho je dílem Joachima Sandrarta.

V roce 1792 koupil náchodské panství kuronský a zaháňský vévoda Petr Biron. Tehdejší kupní smlouva uvádí na zámku sedmdesát pokojů, šestnáct kuchyní a tři stáje pro 36 koní. Nejstarší vévodova dcera, Kateřina Vilemína Zaháňská, známá z Babičky Boženy Němcové, obývala příležitostně kromě náchodského rodového sídla i zámek v nedalekých Ratibořicích. Od roku 1842 do roku 1945 na panství hospodařili členové rodu Schaumburg-Lippe.

Zámecké interiéry uchovávají ojedinělou kolekci cenných tapiserií. Jde o část série s výjevy na téma život na venkovském sídle a cyklu tzv. pastorálií. Obrazová sbírka obsahuje kvalitní portréty členů rodu Piccolominiů a soubor barokních květinových zátiší.


Metadata ke zprávě

Adresa
Zámek č. 1282, 547 01 Náchod
Telefon
+420 491 426 201
E-mail
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS na Sychrově
Web památky
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS na Sychrově
číslo
101
Galerie fotografií

Náchod - zámek

dne
10. 8. 2011
Možnosti řazení

Celkový pohled

dne: 10. 8. 2011

Sál s obrazy

dne: 10. 8. 2011

Dětský pokoj

dne: 10. 8. 2011

Gobelíny

dne: 10. 8. 2011

Kaple

dne: 10. 8. 2011

II. patro

dne: 10. 8. 2011

Historická kresba

dne: 10. 8. 2011
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit