Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Nebílovy – zámek

Čechy | Plzeňský kraj | okres Plzeň-jih | zámek | ve správě NPÚ
nebilovy 160x108

Nebílovský zámek je příkladem čisté, vídeňsky orientované barokní zámecké architektury. Po rozsáhlé rekonstrukci bylo pro veřejnost otevřeno přední křídlo s instalací barokního a rokokového mobiliáře. V současné době je v rámci prohlídkového okruhu zpřístupněno i zadní křídlo zámku včetně proslulého tzv. tanečního sálu s unikátní iluzivní výmalbou Antonína Tuvory.

Prohlídka

  • přední zámecký trakt – interiérová instalace Přírodní a květinové motivy ve výtvarném umění (historický nábytek, porcelán, květinová zátiší, grafika a další)
  • prohlídka zadního zámeckého traktu – velký sál s nástěnnou malbou, zámecká kaple a další

Kontakt

Státní zámek Nebílovy
Nebílovy 1
332 04 Nezvěstice
tel. +420 377 917 090
e-mail: nebilovy@npu.cz
www.zamek-nebilovy.cz

Informace o památce

Více informací


Historie

Autorem současné podoby zámku byl vídeňský dvorní architekt Johann Lucas von Hildebrandt. Stavbu v Nebílovech provedl jako své první velké dílo plzeňský stavitel a architekt Jakub Auguston. Nebílovský zámek je úzce spjat se jménem hraběte Adama Jindřicha ze Steinau, císařského generála, maršála Benátské republiky, generála a polního maršála saského krále atd. Poté co se válečník od Rigy či vítěz nad Turky u Nových Zámků rozhodl po bouřlivých válečných letech, mnoha zraněních i osobních útrapách uchýlit do ústraní, zakoupil na doporučení hraběte z Jana z Wrtby v roce 1705 nebílovské panství a i s rodinou se patrně přestěhoval na starý zámek. Novostavby zámku se však nedočkal: umírá v roce 1712 a panství dědí jeho dcera, vzdělaná a uměnímilovná Marie Terezie, provdaná za Františka Václava z Wrtby, bratra nejvyššího královského purkrabího. Zámek posléze kupují Černínové a před rokem je 1720 stavebně dokončen.

Dvě podkovovitá křídla byla po stranách propojena arkádovými chodbami, nesoucími ploché terasy s balustrádou. V zadním objektu jsou reprezentační místnosti – velký taneční sál, stavebně upravovaný v 80. letech 18. století, a kaple sv. Antonína. V předním stavení s průjezdní hodinovou věží existoval menší sál s barokní nástropní malbou. Na východě přiléhal k areálu hospodářský dvůr, na západní straně zahrada s fontánou a třemi pavilony v ohradní zdi.

Restaurované malby Antonína Tuvory na zámku v NebílovechZámek nebyl z důvodu statických poruch prakticky až do roku 1785 obýván. Teprve za Jana Vojtěcha hraběte Černína z Chudenic, nejvyššího královského lovčího, zde proběhla i v souvislosti se stavbou nedalekého lesního zámečku Kozel generální rekonstrukce včetně výzdoby tanečního sálu malířem Antonínem Tuvorou. Náročným restaurátorským zásahem se po 45 letech podařilo nedávno dokončit záchranu maleb na stěnách a stropě sálu zámku, který sloužil dlouhá desetiletí místnímu JZD... Akad. malířka Karine Artouni získala při udílení Cen NPÚ Patrimonium pro futuro za rok 2013 zvláštní ocenění generální ředitelky NPÚ – a převzala ho právě v sále, na jehož zdech i její zásluhou znovu ožil pozoruhodný fantaskní svět pozdně barokního malíře.

Od roku 1816, po Černínově smrti, se zámek v Nebílovech přestal využívat jako reprezentační rezidence, protože novým majitelům, hrabatům z Valdsteina–Wartemberka, sloužil pro hospodářské potřeby. Během následujících sta let se budovy zámku téměř rozpadly a hospodářský dvůr se spojovacími arkádovými křídly zanikly. V roce 1919 byl areál v rámci pozemkové reformy zabrán a později necitlivě rozparcelován a rozprodán.

Nebílovský zámek je představitelem typické vídeňské barokní architektury, v českých zemích ojedinělé. Půdorysnou dispozicí připomíná zámky v Aschachu, Halbturmu, vídeňskou rezidenci Belevedere či salcburský Mirabell – prvořadá díla J. L. von Hildebrandta. Řada architektonických prvků a dispozic je shodná i se zámkem v Pommersfeldenu v Horních Francích. Naprosto unikátní a ojedinělá je už zmíněná Tuvorova výmalba tanečního sálu, zakotvená už ve formách klasicismu, ale pořád ještě rokokově hravá. Malba na ploše asi 1400 m2 představuje fantaskní subtropickou krajinu se zvířaty, rostlinami a antikizující architekturou. Paralelu bychom našli pouze v císařských apartmánech vídeňského Schönbrunnu nebo v zahradním pavilonu kláštera v Melku, kde Tuvora v 70. letech 18. století rovněž působil. Právě překrásně restaurovaný taneční sál je sám o sobě pádným důvodem k návštěvě nebílovského zámku.

 


Metadata ke zprávě

Adresa
Státní zámek Nebílovy, Nebílovy 1, 332 04 Nezvěstice
Telefon
+420 377 917 090
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
Web památky
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
číslo
104
Galerie fotografií

Nebílovy - zámek

dne
10. 8. 2011
Možnosti řazení

Celkový pohled

dne: 10. 8. 2011

Interiér

dne: 10. 8. 2011

Celkový pohled

dne: 10. 8. 2011
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit