Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Stekník – zámek

Čechy | Ústecký kraj | okres Louny | zámek | ve správě NPÚ
jižní křídlo zámku a jižní zahrada 160x107

Zámek patří k nejvýznamnějším  rokokovým stavbám  v Čechách. Od roku 1997 prochází celkovou rekonstrukcí. Veřejnosti budou v  roce 2015 poprvé zpřístupněny nově restaurované prostory: zámecká kaple s původním mobiliářem z roku 1772, dále vstupní hala a chodby prvního patra. S průvodcem se také podíváte do salonů  jižního a západního křídla zámku, kde probíhá výstava historických hraček a kočárků. Samostatně jsou zpřístupněny chodby přízemí zámku, v nichž je výstavní prostor, a pro návštěvníky je otevřena zámecká terasová zahrada.

Zámek

Zámek je dvoukřídlé dispozice, s jižním a západním křídlem, k němuž přiléhá zámecká kaple. Zámek Stekník je jednopatrový s mansardovou střechou, nad kaplí se sanktusníkem (věží). Fasádu v barvě bordó pravidelně rytmizují bílé pilastry, zdobena je rokokovým dekorem v podobě girland z květů růží, rokají a čabrak. Do západního křídla zámku byl ve 2. pol. 18. stol. vestavěn hlavní sál se sala terrenou v přízemí, který v zahradním průčelí vytváří vystupující rizalit. Ukončen je figurální plastikou s námětem kontrastu obětavé lásky (sousoší Eróta a Antérota) a lásky spojené se zradou a zmarem (sousoší Samsona a Dalily). Alegorie obětavé lásky je umístěna na vrcholu atiky průčelí.

Kaple Navštívení Panny Marie

VarhanyKaple byla založena kolem roku 1765, vysvěcena byla až roku 1783. Je vyzdobena bohatou iluzivní malbou, obrazy jsou od významného barokního malíře Ignáce Raaba (1715–1787). Hlavní oltářní obraz z dílny Krystofa Seckela, nesený dvěma anděly a obklopený putti, znázorňuje navštívení Panny Marie u sv. Alžběty; k obrazu symbolicky směřuje paprsek Ducha svatého z nástropní scény, znázorňující svatou Trojici. Součástí stylově jednotné umělecké výzdoby interiéru zámecké kaple je i rokokový varhanní pozitiv, postavený roku 1772 varhanářem Ferdinandem Mullerem z Nepomyšle. Je to jeho jediný samostatný pozitiv a současně nejstarší dochovaný nástroj z jeho dílny. Součástí zámecké kaple je krypta – vstup se nachází pod náhrobním kamenem Franze Karla (Korbové z Weidenheimu) uprostřed hlavní lodě.

Zámecká barokní zahrada

Zahrada je v západní části tvořena pěti terasami propojenými důmyslným systémem schodišť a odpočívadel a ukončena je ve spodní části plochou s bazénem se sochou Neptuna sedícího na delfínovi. Je přístupná symetricky řešenými branami, včleněnými do ohradní zdi. Plocha na západním svahu je osově souměrná, na rozdíl od jednoduší verze zahrad jižního svahu. Zajímavostí zdejších opukových teras je důmyslně vymyšlený systém závlahy, odvodnění a odvětrání.

Kontakt

Státní zámek Stekník
Stekník čp. 1
438 01 Žatec 1
tel. +420 723 086 011
e-mail: steknik@npu.cz
www.zamek-steknik.cz

Informace o památce

Otevírací doba

leden až březen zavřeno
duben, květen so, ne a svátky 9–16 hodin
červen so, ne a svátky 9–16 hodin
červenec, srpen út až ne 9–16 hodin
září, říjen so, ne a svátky 9–16 hodin
listopad, prosinec zavřeno

Historie

Zámek Stekník, původně pozdně gotická tvrz rytířské rodiny Kaplířů ze Sulevic, byla barokně přestavěna bohatým žateckým měšťanem Janem Jiřím Kulhánkem z Klaudensteina. Dnešní rokokovou podobu získal zámek ve 2. pol. 18. století za Jana Františka Kulhánka, svobodného pána z Klaudensteina, Podpusche a Nového Sedla, jenž Stekník držel v letech 1760–1796. Jeho choť Marie Francisca z Hohenembsu byla členkou významného říšského hraběcího rodu. Jan František nechal k původnímu zámku přistavět nové jižní křídlo, do hlavní západní budovy byl druhotně vložen hlavní sál s balkonem a při zámku založena kaple Navštívení Panny Marie. V téže době vznikla terasovitá úprava zámecké zahrady podle vzoru barokních italských zahrad. Roku 1796 prodal Stekník hrabě Jan František Kulhánek z Klaudensteina rytíři Josefu Korbovi z Weidenheimu. V držení rodu byl zámek až do roku 1891, poté přešel dědičně v držbu rodiny Hennetů. JUDr. Leopold, svobodný pán z Hennetu prodal roku 1907 statek Fridrichu Gimbelovi a po něm zdědil Stekník švýcarský konzul Gérold Déteindre, poslední soukromý majitel objektu.

První pozemkovou reformou po vzniku ČSR nebyl majetek příliš zmenšen (zůstalo mu 179 hektarů půdy). Potomci Gérolda Détéindra drželi velkostatek Stekník až do roku 1945. Po druhé světové válce byl však konfiskován, půda rozparcelována a zámek začal sloužit Výzkumnému ústavu chmelařskému v Žatci. Později jej užívala Národní galerie Praha jako depozitář obrazů. Od 1. ledna 1997 spravuje zámek Národní památkový ústav.


Metadata ke zprávě

Adresa
Státní zámek Stekník, Stekník čp. 1, 438 01 Žatec 1
Telefon
+420 723 086 011
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS v Praze
Web památky
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS v Praze
číslo
200
Galerie fotografií

Stekník - zámek

dne
13. 8. 2011
Možnosti řazení

Celkový pohled

dne: 13. 8. 2011
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit