Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Sychrov – zámek

Čechy | Liberecký kraj | okres Liberec | zámek | národní kulturní památka, ve správě NPÚ
průčelí-čestný dvůr 120x81

Novogotický zámek Sychrov, který sloužil jako rezidence původem francouzského rodu Rohanů, proslavily pohádky Zlatovláska či Nesmrtelná teta. Zámecké pokoje jsou zařízeny původním nábytkem, obrazy a dalšími doplňky; většina místností také vyniká bohatou řezbářskou výzdobou. Zámek je veřejnosti zpřístupněn ve značném rozsahu, takže jeho prohlídka poskytne návštěvníkům dokonalou představu, jak se ve 2. polovině 19. století žilo na venkovském sídle bohaté šlechtické rodiny.

  • prohlídka luxusně vyzdobených a bohatě zařízených interiérů hlavní zámecké budovy
  • expozice klenotníka Františka Khynla, expozice akvárií s živými rybami, expozice pohádkových princezen
  • zámecký park s množstvím vzácných dřevin a drobných zahradních staveb
  • prohlídku Sychrova lze spojit s návštěvou nedalekého státního zámku Hrubý Rohozec či státního hradu Trosky

Kontakt

Státní zámek Sychrov
463 44 Sychrov
tel. +420 482 416 011, fax: +420 482 416 012
e-mail: sychrov@npu.cz
www.zamek-sychrov.cz

Informace o památce

Více informací


Historie

Historie místa, kde se zámek nalézá, sahá do 15. století. V té době zde byla připomínána tvrz, která byla majetkem české královské komory. Na jejím místě byl v 16. století vystavěn panský kamenný dům a v letech 1690–1693 nevelký barokní zámek, jehož stavebníkem byla rytířská rodina Lamottů z Frintroppu. Členy tohoto francouzského šlechtického rodu můžeme zařadit do kategorie důstojníků, kteří byli za služby rakouskému císaři v době třicetileté války odměňováni statky konfiskovanými české šlechtě. Roku 1740 koupil toto panství František z Valdštejna z větve mnichovohradišťské. Protože Valdštejnové sídlili v Mnichově Hradišti, přestal být sychrovský zámek trvalým sídlem vrchnosti. Takřka osmdesát let zde nedocházelo k žádným výraznějším změnám a objekt byl využíván pro hospodářské účely a k ubytování služebnictva.

Situace se radikálně změnila 30. srpna 1820, kdy se novým majitelem Sychrova a svijanského panství stal kníže Karel Alain Gabriel Rohan. Tímto rokem začíná stopětadvacetiletá éra Rohanů na Sychrově a doba největší slávy zámku. Kolébkou rodu Rohanů byla Bretaň, kde o nich můžeme vystopovat nejstarší zmínku již v roce 951. V průběhu staletí se jejich postavení upevňovalo, až se zařadili mezi deset nejvlivnějších šlechtických rodů ve Francii a jako přímí bratranci francouzských králů získali i titul princů z královské krve. Rod tvořilo několik linií, jejichž příslušníci zaujímali významné úřady vojenské, politické i církevní. Po Francouzské revoluci opustili Francii a usadili se v rakouské monarchii. Na rozdíl od jiných šlechtických uprchlíků, kteří se vraceli zpět do Francie (v době Napoleona I. a hlavně v období reakce, tj. za Ludvíka XVII. a Karla X.), zůstali Rohanové v Čechách, i když byli později k návratu přímo vyzváni.

Hlavním sídlem rodu byl právě Sychrov, který ovšem v podobě zchátralého barokního zámečku nevyhovoval požadavkům kladeným na sídlo vévodské a knížecí. Již za prvního majitele, knížete Karla Alaina Gabriela Rohana, proběhla velkolepá empírová přestavba (dokončena byla v roce 1834). Stavební vývoj zámku ovšem pokračoval především za knížete Kamila Josefa Idesbalda Filipa Rohana, kdy se rodila dnešní novogotická podoba Sychrova. Romantická novogotická přestavba z let 1847–1862, uskutečněná podle projektu profesora akademie výtvarných umění Bernarda Gruebera, zařadila Sychrov mezi nejvýznamnější památky historizujících slohů 19. století, jako jsou například Hluboká nad Vltavou, Hrádek u Nechanic, Lednice ad. Veškeré práce byly svěřeny výhradně domácím umělcům a řemeslníkům. Mezi nimi zaujímal významné místo Petr Bušek, řezbář, který svým tvůrčím a osobitým talentem vtiskl všem interiérům zámku vysokou uměleckou hodnotu a neopakovatelnou atmosféru. Jeho práce byla doplněna činností řady dalších umělců a řemeslníků (sochař Emanuel Max a Vincenc Smolík, čalouník Ludvík Grein, truhlář Petr König, kovář Jan Novák aj.). Mimořádnou pozornost věnoval kníže Kamil Rohan i zámeckému parku v anglickém stylu, který za jeho života dosáhl nebývalého rozkvětu a byl předlohou pro vznik řady dnes významných arboret, jako jsou například Průhonice nebo Konopiště. V tomto období bylo dosaženo vzácné harmonie mezi exteriérem zámku, jeho interiéry a parkem.

Přelom dvacátých a třicátých let 20. století zámku přinesl funkcionalistickou úpravu, která nejenom změnila částečně exteriér stavby (byly odstraněny různé ozdobné novogotické arkýře a atiky, omítka z původně omítnutých věží byla odstraněna a nahrazena lomovým zdivem) i  interiéry. V řadě místností byly sejmuty Buškovy bohaté řezbářské ozdoby (např. výplně stropu ve schodišťové hale) a francouzské tapety tlačené z vepřovice. Novogotické vybavení bylo nahrazováno novým, moderním.

Po skončení druhé světové války byl zámek konfiskován na základě dekretu č. 12/1945 Sb. a stal se státním majetkem. Zpočátku sloužil jako sběrna konfiskovaného majetku a od 1. května 1950 byl v malém rozsahu zpřístupněn veřejnosti. V průběhu 70.let se jeho prohlídková trasa rozšířila na východní křídlo a chodbu jižního zámeckého traktu s Památníkem Antonína Dvořáka. Od počátku devadesátých let probíhá rozsáhlá rekonstrukce a restaurování exteriérů, interiérů i zámeckého parku, jejímž cílem je co nejvíce přiblížit zámek Sychrov do doby jeho největšího rozkvětu, tj. ke stavu z druhé poloviny 19. století.


Metadata ke zprávě

Adresa
Státní zámek Sychrov, 463 44 Sychrov
Telefon
telefon: +420 482 416 011, fax: +420 482 416 012
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS na Sychrově
Web památky
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS na Sychrově
číslo
145
Galerie fotografií

Sychrov - zámek

dne
13. 8. 2011
Možnosti řazení
|< < 1 2 3 >|

Čestný dvůr

dne: 13. 8. 2011

Kabinet kněžny

dne: 13. 8. 2011

Kaple

dne: 13. 8. 2011

Krbový salon

dne: 13. 8. 2011

Kulečníkový salon

dne: 13. 8. 2011

Ložnice kněžny

dne: 13. 8. 2011

Ložnice knížete

dne: 13. 8. 2011

Ložnice královského apartmá

dne: 13. 8. 2011

Nádvoří

dne: 13. 8. 2011

Park

dne: 13. 8. 2011
|< < 1 2 3 >|
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit