Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Uherčice – zámek

Morava | Jihomoravský kraj | okres Znojmo | zámek | národní kulturní památka, ve správě NPÚ
uhercice 160x108

Rozlehlý zámecký areál zahrnující obytné a reprezentační prostory i hospodářské budovy tvoří včetně zahrad a parků významný krajinotvorný soubor. Vznikl na místě původní gotické tvrze ze sklonku 15. století. Přibližně na tomtéž obdélném půdorysu proběhla kolem poloviny 16. století přestavba tvrze na renesanční zámek, dodnes v jádru dochovaný a tvořící východní část komplexu.

Rozlehlý zámecký areál zahrnující obytné a reprezentační prostory i hospodářské budovy tvoří – včetně zahrad a parků – významný krajinotvorný soubor. Vznikl na místě původní gotické tvrze ze sklonku 15. století. Přibližně na tomtéž obdélném půdorysu proběhla kolem poloviny 16. století přestavba tvrze na renesanční zámek, dodnes v jádru dochovaný a tvořící východní část komplexu.

Největší stavební rozmach spadá do poslední čtvrtiny 16. století. Tehdy se zámek velmi podstatně rozrostl prakticky do dnešní podoby. Na tzv. "starý zámek" navázala výstavba souběžných křídel, jižního a severního, která jsou uprostřed propojena příčným západním křídlem s arkádami a dále pokračují nižšími hospodářskými budovami. Pod nimi je zelinářská zahrada obehnaná ohradní zdí s nárožními věžičkami a altánem. K jihu byl zámek rozšířen o rozlehlé nádvoří s přízemními arkádovými ochozy a čtyřpatrovou hranolovou věží, jejíž brána tvořila hlavní vstup. S arkádovým nádvořím sousedí původně okrasná zahrada s ohradní zdí a válcovou nárožní věžkou. Vrcholné a pozdní fázi renesanční výstavby je také přičítán vznik rozlehlého hospodářského dvora a správní budovy v jižním předzámčí. Období baroka nepoznamenalo nijak výrazně architektonickou koncepci, významně však obohatilo interiéry o cennou štukovou a malířskou výzdobu. Jihovýchodně od zámku byl založen francouzský park (asi ve 20. letech 19. století byl přebudován v přírodně krajinářském duchu), na nějž navazuje anglický park. Z různých stavbiček, které dotvářely romantickou atmosféru parku, se dochoval pouze obelisk a umělá hradní zřícenina. Díky různým stavebním a uměleckým epochám, které jsou do historie Uherčic vepsány, je zámek někdy označován jako "učebnice slohů".

Prohlídka:

Renesanční arkádové nádvoří, část hlavního nádvoří s arkádou, zámecká kaple a několik reprezentačních místností včetně komorního divadla a velkého tanečního sálu (interiéry s cennou štukovou a malířskou výzdobou, náznaková instalace původního uherčického mobiliáře).

Kontakt:

Státní zámek Uherčice
671 07 Uherčice
tel. +420 573 301 432
e-mail: uhercice@npu.cz
www.zamek-uhercice.cz

Informace o památce

Více informací


Historie

Velkorysá architektonická koncepce uherčického zámku (šlechtické obydlí, reprezentační prostory, hospodářské budovy, produkční a okrasné zahrady) s bohatou historií představuje významný krajinotvorný soubor jižní Moravy.

Na přelomu 15. a 16. století vznikla trojkřídlá jednopatrová gotická tvrz, stavební jádro dnešního rozsáhlého zámeckého komplexu, jež pak v polovině 16. století prošla raně renesanční přestavbou. V poslední čtvrtině 16. století se zámek velmi podstatně rozrostl. Přístavbami v této třetí fázi byla vymezena další 4 nádvoří: hlavní s jednopatrovou arkádou, vstupní s protilehlými přízemními arkádami a čtyřpatrovou hranolovou věží, horní a dolní hospodářské nádvoří; kromě toho dvě zahrady v ohradních zdech s nárožními věžemi. Barokní epocha nezasáhla nijak zásadně do stavební podstaty objektu, jen jej dotvořila do současné podoby. Velmi významně však obohatila interiéry cennou štukovou a malířskou výzdobou. Dílčími klasicistními úpravami interiérů i exteriéru se na stavebním vývoji podepsali poslední majitelé – Collaltové, kteří vlastnili Uherčice do února 1946.

V období baroka byl jihovýchodně od zámku založen ohrazený francouzský park s oranžerií, na nějž pak kolem roku 1800 navázal v severním cípu lesopark s romantickými stavbami, z nichž se dochoval obelisk a umělá hradní zřícenina.

Zámek, od roku 1948 užívaný státními statky a vojenskými útvary, byl asi od poloviny 80. let prakticky určen k zániku. V květnu 1995 byl převeden pod správu památkového ústavu a hned následující rok začala generální památková obnova. Zámek byl poté poprvé v historii částečně zpřístupněn návštěvnické veřejnosti a od 1. ledna 2002 je národní kulturní památkou.


Metadata ke zprávě

Adresa
Státní zámek Uherčice, 671 07 Uherčice
Telefon
+420 573 301 432
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS v Kroměříži
Web památky
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS v Kroměříži
číslo
156
Galerie fotografií

Uherčice - zámek

dne
13. 8. 2011
Možnosti řazení

Celkový pohled

dne: 13. 8. 2011

Letecký snímek

dne: 13. 8. 2011

Exteriér

dne: 13. 8. 2011

Exteriér

dne: 13. 8. 2011

Interiér

dne: 13. 8. 2011

Interiér

dne: 13. 8. 2011

Dobová ilustrace

dne: 13. 8. 2011

Dobový snímek

dne: 13. 8. 2011

Interiér

dne: 13. 8. 2011
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit