Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Valeč – zámek

Čechy | Karlovarský kraj | okres Karlovy Vary | zámek | ve správě NPÚ
Valeč park 160x120

Zámek s částečně dochovaným unikátním barokním parkem s množstvím plastik z dílny Matyáše Bernarda Brauna, teatronem, iluzivními branami, letohrádkem a pozůstatky barokních kaskád. Součástí areálu je také barokní skvost – kostel a sloup Nejsvětější Trojice.

Volné prohlídky zámeckých interiérů bez průvodce..

Kontakt

Státní zámek Valeč
364 55 Valeč v Čechách
tel. +420 353  399 731
e-mail: valec@npu.cz

Informace o památce

Více informací


Historie

První písemné zmínky o Valči jsou z roku 1358, kdy je statek uváděn jako rozdělené zboží, držené bratry Ctiborem a Benešem z Valče. Dalšími majiteli rozděleného panství byli ve středověku zemané vlastnící statky v blízkém okolí: Ješek ze Stebna, Jan kladivo ze Stebna (1368), Boreš z Oseka (1371), Beneš z Buškovic (1377–1416) a páni z Doupova – Nevlas a Jan (1416), Sezema z Doupova (1454), Jan z Doupova a na Valči (1487). Panství bylo spojeno až za královského podkomořího Jakuba Kyšperského z Vřesovic (1505–1526), v této době byl pravděpodobně hrad pozdně goticky upraven. Roku 1514 získala Valeč na základě jeho žádosti od Vladislava II městská práva. Z roku 1526 je také první písemná zpráva zmiňující výslovně zámek. V této době se však označeni zámek užívalo i pro hrady. Jan Kyšperský z Vřesovic umírá roku 1526 v bitvě u Moháče a jeho potomkové prodávají panství téhož roku Hugovi z Leisnecku. Roku 1538 přechází panství sňatkem do majetku Viléma Hasištejnského z Lobkovic, v roce 1570 kupuje panství Kryštof Štampach ze Štampachu. Jeho syn Václav Štampach ze Štampachu v roce1585 sídlo pozdně renesančně přestavuje, avšak pro účast na stavovském povstání je nucen uprchnout ze země a roku 1622 je mu zkonfiskován majetek. Vojskem vydrancované panství pustne.

Roku 1623 kupuje panství od císařské komory zpět pro Štampachy Barbora Štampachová z Poutnova, které byl jako katoličce povolen návrat do vlasti. Od roku 1694 vlastní panství její vnuk Jan Kryštof Kager, svobodný pán ze Štampachu. Velkolepě přestavuje zámek, zámecký areál a celé panství za účasti předních umělců a architektů té doby. Autorem barokní přestavby je Ital Francesco Barelli, jehož nástupcem se stal Antonio Bianno Rossa. Po jeho smrti roku 1723 nastupuje na jeho místo Jan Kryštof Tyll, syn kameníka z nedalekého Lochotína.

Jan Kryštof Kager umírá roku 1721 a panství dědí jeho syn Jan Ferdinand Kager z Globenu, který pokračuje v přestavbě. Roku 1745 dědí panství Karel Josef August Kager z Globenu a Limburg-Styrumu. Jeho dědičkou je nezletilá dcera Marie Josefa a panství spravuje její matka Marie Alžběta, rozená markýza Laverne. Roku 1797 se Marie Josefa vdává za Josefa z Argentau d'Ochain a prodává panství Janu Antonínu Pergenovi z Pergenu. Mezi jinými je při prodeji uváděn dluh 810 zlatých 54 krejcarů ve prospěch dílny Matyáše Bernarda Brauna z roku 1737. Roku 1798 kupuje panství Jan Gottfried Korb z Weidenheimu a od něj ho kupuje jeho syn Franc za 400 000 zlatých. Od roku 1847 vlastní panství jeho syn Karel, který zámek novorenesančně upravuje. Jeho dědicové prodávají roku1890 hraběti Vincentu de Thurn Vallsasina, který panství novobarokně přestavuje a v roce 1937 prodává doktoru Janovi Larisch-Mönnich. Dr. Jan Larisch-Mönnich byl majitel velké části ostravsko-karvinského revíru. Za něho byly opraveny střechy a trhliny ve zdivu zámku, bylo zavedeno ústřední topení a instalace. Roku 1945 byl hraběti Larischovi zámek zkonfiskován a předán do užívání Organizaci politických vězňů. Roku 1947 jej ministerstvo zemědělství přidělilo ústřednímu ředitelství státních lesů a statků. Později je objekt užíván jako domov pro korejské děti a od roku 1953 jako dětský domov. Veškerá činnost byla náhle ukončena požárem zámku 2. dubna 1976. Po požáru převzalo zámek Krajské středisko památkové péče v Plzni. Dochází k provizornímu zastřešení zámku a probíhá záchrana parku. Až v roce 1995 je započata oprava střechy zámku a v roce 1996 rekonstrukce fasád.


Metadata ke zprávě

Adresa
Státní zámek Valeč, 364 55 Valeč v Čechách
Telefon
+420 353 399 731
E-mail
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS v Praze
Web památky
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS v Praze
číslo
202
Galerie fotografií

Valeč - zámek

dne
13. 8. 2011
Možnosti řazení

Celkový pohled

dne: 13. 8. 2011

Letecký snímek

dne: 13. 8. 2011

Park

dne: 13. 8. 2011

Pozvánka na výroční zasedání archeologické komise KK

dne: 17. 1. 2012
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit