Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Velké Losiny – zámek

Morava | Olomoucký kraj | okres Šumperk | zámek | národní kulturní památka, ve správě NPÚ
VL 160x103

Na místě dnešního zámku stávala původně gotická vodní tvrz. V roce 1496 se losinské panství dostalo do držení pánů ze Žerotína, s nimiž zůstalo spojeno víc než tři století. Dluhy byly důvodem prodeje panství Lichtenštejnům, v jejichž majetku zůstalo až do roku 1945. Malá vodní tvrz nemohla vyhovovat vysokým nárokům jednoho z nejbohatších moravských rodů, a proto ji po roce 1531 začal Jan ml. ze Žerotína přestavovat na honosný renesanční zámek s jedinečnými arkádami. Zámek je také spojen s tragickou historií čarodějnických inkvizičních procesů, jejichž tribunál zasedal v letech 1678–1692 v tzv. soudním sále a odtud poslal svých 56 obětí na hranici. Mobiliář zámku představuje jedinečný soubor vzácných uměleckých předmětů z původních žerotínských sbírek. Objekt  je jednou z nejlépe zachovaných renesančních staveb na Moravě, podobně jako jeho interiér. Cenné vybavení doplňují nádherná kamna z barevně glazovaných reliéfních kachlů z let 1587–1589, patrně nejstarší dochovaná u nás – a zcela jistě na Moravě.

Návštěvnické okruhy:

Vysoký renesanční zámek: expozice dovoluje nahlédnout do původních renesančních a raně barokních interiérů, do pozdně barokní kaple i nejmladší empírové přístavby. Interiéry jsou vybaveny mobiliářem vlastníků panství, tedy rodu Žerotínů a Liechtensteinů, ale i předměty ze zámků Bílá Voda, Žádlovice, Vízmberk v Loučné nad Desnou nebo Kozí Hrádek. V rámci prohlídkové trasy je zpřístupněna část žerotínské sbírky zbraní. Prohlídka trvá 50 až 60 minut.
Nízký zámek, obrazárna: tzv. nízký zámek, barokní přístavba ze 17. století, představuje tři rokokové pokoje vybavené původním mobiliářem a portréty představitelů rodu Liechtensteinů, Žerotínů a Podstadských z Prusinovic. Za unikát lze považovat dochovaný soubor 4 tichých společníků z přelomu 17. a 18. století. Druhou část barokního traktu dnes tvoří galerie. V šesti místnostech jsou cenné obrazy, sochařské i uměleckořemeslné práce ze sbírek velkolosinského zámku. Prohlídka trvá 40 až 50 minut.

Kontakt

Státní zámek Velké Losiny
Zámecká 268
788 15, Velké Losiny
tel.: +420 583 248 380, +420 602 582 878
e-mail: tomaskova.marcela@npu.cz
www.zamek-losiny.cz/

 

Informace o památce

Více informací


Historie

Pravděpodobně v průběhu 14. století vznikla vodní tvrz, která stála v místech dnešního zámku. Původně zeměpanský majetek se dostal koncem 15. století do držení významného šlechtického rodu pánů ze Žerotína. Bohatý Jan ze Žerotína nechal v 80. letech 16. století vybudovat renesanční zámek s arkádami, jehož dominantu tvoří osmiboká věž. Úrovní architektonického řešení náleží zámek mezi stavební perly moravské renesance. Koncem 17. století bylo vybudováno dvoupodlažní křídlo, které z jižní strany uzavřelo nádvoří zámku. V 80. letech 17. století probíhaly na zámku inkviziční procesy, při kterých bylo na hořící hranice posláno mnoho nevinných obětí. Období působení inkvizitora Bobliga z Edelstadtu se stalo nejtragičtejší kapitolou historie severní Moravy. V roce 1802 prodali zadlužení Žerotínové velkolosinské panství Lichtenštejnům, kteří zámek až do roku 1945 užívali jako příležitostné letní sídlo.

Interiéry nesou pečeť doby od renesance až po klasicismus. Opravdovým klenotem mezi zámeckými interiéry je rytířský sál s renesančním kazetovým stropem. K vybavení místnosti patří majoliková kamna z roku 1589, renesanční příborník a vzácné kožené tapety. V dalších místnostech je mimo jiné vystavena sbírka tapiserií ze 17. století a sbírka zbraní. Zámecká kaple má pozoruhodnou freskovou výzdobu od významného malíře moravského baroka Jana Kryštofa Handkeho. Hluboký zážitek nabízí prohlídka zámecké galerie s obrazy nejvýznamnějších evropských malířských škol. Na místě barokní zahrady, v níž se dochovalo torzo sochařské výzdoby, byl od počátku 19. století vytvářen krajinářský park, který se zčásti zachoval dodnes. V roce 1995 byl zámek prohlášen za národní kulturní památku.


Metadata ke zprávě

Adresa
Zámecká 268, 788 15 Velké Losiny
Telefon
+420 583 248 380, +420 602 582 878
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS v Kroměříži
Web památky
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS v Kroměříži
číslo
163
Galerie fotografií

Velké Losiny - zámek

dne
13. 8. 2011
Možnosti řazení

Celkový pohled

dne: 13. 8. 2011
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit