Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Veltrusy – zámek

Čechy | Středočeský kraj | okres Mělník | zámek | národní kulturní památka, ve správě NPÚ
veltrusy 160x120

Romantická krajina, líný tok řeky Vltavy, divoký lužní les, malebné staleté stromy na skrytých loukách, zlatavá pole obilí i zdánlivě zapomenutá zákoutí se sochami a pavilony, kde se zastavil čas – to vše v sobě skrývá veltruský zámecký park, jeden z největších zámeckých parků u nás. Historické užitkové stavby i hlavní zámecká budova nabízí návštěvníkům poznání i odpočinek. Rozsáhlý přírodně krajinářský park s romantickými stavbami je veřejnosti volně přístupný.

Návštěvnické okruhy:

  • Jak se opravuje památka: interiéry zámku
  • Historické skleníky: prohlídka části areálu užitkové zahrady a skleníku s dochovaným systémem kanálkového topení, ukázky pěstovaného sortimentu, informace o růži Marie Henriette Chotek, dobové pohledy na park.
  • Cykloprohlídka s průvodcem po parku: možnost zapůjčení jízdního kola

Kontakt

Státní zámek Veltrusy
Ostrov 59
277 46 Veltrusy
tel. +420 315 781 146
e-mail: veltrusy@npu.cz
www.zamek-veltrusy.cz

Informace o památce

Více informací


Historie

Zámecký areál prošel v 18. století dvěma stavebními etapami a dochoval se ve vzácné slohové čistotě. Výstavba zámku je spjata s jedním z nejstarobylejších českých rodů – rodem Chotků. Veltruské panství se dostalo do jejich majetku v roce 1698 sňatkem Marie Terezie ze Scheindlerů s Václavem Antonínem Chotkem (1684–1754). Tento vzdělaný a zcestovalý šlechtic byl v roce 1723 povýšen do hraběcího stavu a v letech 1735–1738 zastával funkci místodržícího v Čechách. Stavbu svého sezonního sídla ve Veltrusích zahájil někdy ve druhém desetiletí 18. století. Jméno architekta není doloženo, předpokládaným tvůrcem projektu je Giovanni Battista Alliprandi nebo Maxmilián František Kaňka. Veltruský komplex budov byl navržen ve stylu velké barokní koncepce a jeho stavba se protáhla do roku 1744. Jádrem stavebního organismu je dvoupatrové válcové těleso, od kterého se paprskovitě rozbíhají čtyři jednopatrová křídla.

V roce 1754 dal syn zakladatele Rudolf Chotek (1706–1771) zámeckou budovu rozšířit zvětšením křídel na dvojnásobek původní délky a stanovou střechu nad hlavním sálem nahradila kupole. Zároveň byly upraveny interiéry a získaly rokokový vzhled. Ústřední stavbu obklopily výškově odstupňované budovy. Ve vedlejších křídlech zámku byly provozní místnosti, kuchyně, spíže a pokoje služebnictva. Dále byly postaveny konírny a špýchar. Koncem 18. století byl čestný dvůr uzavřen z bočních stran přistavěnými trakty budov pro hosty a úřednictvo, v čelní frontě pak prolamovanou ohradní zdí s barokní kamenosochařskou výzdobou představující jednotlivé měsíce a čtyři roční období. Většina zámeckých interiérů si uchovala pozdně barokní výzdobu – nástropní a nástěnné malby, některé hedvábné nebo papírové tapety a pozoruhodně tvarovaná kamna. Ústředním zámeckým prostorem se stal velký hlavní sál s výpravnou dekorací z roku 1765, do něhož se vstupuje honosným dvouramenným schodištěm s barokními sousošími.

Protože potomci zakladatele zámku Václava Antonína Chotka zastávali stejně jako on významné funkce u císařského dvora, projevila se tato skutečnost výrazně v obrazové výzdobě salonu Marie Terezie i jednoho z pavilonů.

K zámku náleží ornamentálně upravená zahrada a klasicistní park o rozloze asi 3000 hektarů, který v průběhu přestaveb také prodělal změnu koncepce. Kolem poloviny 18. století ustoupily plošné a prostorové geometrické tvary původního francouzského slohu novému krajinářskému uspořádání. Zachována zůstala alej odpovídající hlavní ose zámecké budovy. Významné proměny parku realizoval v poslední třetině 18. století třetí majitel Veltrus, synovec Rudolfa Chotka Jan Rudolf Chotek (1748–1824), milovník věd, umění a přírody. Tyto jeho záliby a sklony se plně promítly v promyšlené koncepci veltruského parku, který zahrnoval krajinářský park s okrasným statkem, oboru a lužní les.

K pavilonům, které byly vystavěny koncem 18. a začátkem 19. století k pořádání malých slavností a kratochvíli, přibývaly romantické architektonické útvary, mosty, sochy a pomníky, například Laudonův pavilon (1792–1797), Chrámek přátel venkova a zahrad (1792–1794), Dórský pavilon (1841), zřícena Egyptského kabinetu se sfingou, pavilon Marie Terezie (1811– 1813) a novogotický Červený mlýn.


Metadata ke zprávě

Adresa
Správa zámku Veltrusy, Ostrov 59, 277 46 Veltrusy
Telefon
+420 315 781 146
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS v Praze
Web památky
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS v Praze
číslo
164
Galerie fotografií

Veltrusy - zámek

dne
13. 8. 2011
Možnosti řazení

Celkový pohled

dne: 13. 8. 2011

Interiér

dne: 13. 8. 2011

Interiér

dne: 13. 8. 2011

Veltrusy_celek z parku

dne: 28. 2. 2013
foto: V. Razím, 1998

Veltrusy_průčelí

dne: 28. 2. 2013
foto: V. Razím, 1998

Plán areálu Státního zámku Veltrusy

dne: 28. 2. 2013
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 2

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
  • ochrance | 17.10.2013 15:36
  • terry | 7.7.2013 23:13
Přidat nový příspěvek
obnovit