Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Vimperk – zámek

Čechy | Jihočeský kraj | okres Prachatice | zámek | národní kulturní památka, ve správě NPÚ
vimperk141114-MIS 160x83

Původně gotický hrad, vystavený kolem poloviny 13. století jako strážní pevnost bavorsko-české obchodní stezky. Celý areál prošel během staletí složitým stavebním vývojem, počátkem 17. století byl Jáchymem Nowohradským z Kolowrat rozšířen o dolní zámek s unikátní výzdobou, která řadí Vimperk k nejvýznamnějším renesančním památkám v Čechách. Vývoj zámku pokračoval raně barokní přestavbou a byl završen stavebními úpravami po ničivém požáru z roku 1857. Více jak tři století byl zámek správním centrem Šumavy a tuto roli plnil až do roku 1947, kdy přešel z rodu Schwarzenbergů na český stát.

Na zámku Vimperk jsou pro veřejnost zpřístupněny dva návštěvnické okruhy a také muzeum a galerie; nádvoří jsou v otevírací době volně přístupná.

  • Horní zámek (I. prohlídkový okruh). Prezentace zámeckých prostor zdevastovaných nedostatkem údržby a nevhodnými zásahy ve 20. století, stavební historie zámku a hradu od 13. do 20. století, unikátní renesanční výzdoba kaple Čtyř evangelistů, raně gotická architektura Vlčkovy věže. Prohlídka trvá přibližně 45 minut.
  • Dolní zámek (II. prohlídkový okruh). Prezentace výjimečné renesanční výzdoby dolního zámku, pozůstatky fresco-secco maleb ještě před restaurováním, ukázka odkryvu jednoho z největších renesančních trámových stropů ve střední Evropě, sala terrena, zámecký park. Prohlídka trvá přibližně 45 minut.
  • Muzeum a galerie (prohlídka bez průvodce). Vimperk jako centrum knihtisku a sklářství, expozice šumavské přírody. Každý měsíc nová výstava v galerii.

Kontakt

Státní zámek Vimperk
Zámek 20
385 01 Vimperk
tel. +420 388 411 506
e-mail: broz.vojtech@npu.cz
www.zamek-vimperk.eu

Informace o památce

Více informací


Historie

Vimperský hrad byl založen asi kolem poloviny 13. století možná králem Václavem I. jako strážní pevnost nad prastarou stezkou vedoucí z Bavorska do Čech. Díky dendrochronologické metodě byl datován lešeňový nosník v severozápadní části vnější hradby, který byl zhotoven ze smrku pokáceného na přelomu let 1259–1260.

Někdy počátkem šedesátých let (zřejmě až po své korunovaci v prosinci po Štědrém dnu roku 1261) propůjčil král Přemysl Otakar II. hrad v léno rodu Janoviců. K roku 1263 se objevuje první písemná zmínka o Purkartu z Janovic, zvíkovském purkrabí a významném členu královské družiny, který se od roku 1264 psal též s přídomkem z Vimperka a jenž od roku 1275 vykonával funkci hejtmana Enžska v Horních Rakousích. Po smrti Přemysla Otakara II. se načas stal královským manem rod Bavorů ze Strakonic, kteří obdrželi Vimperk v léno roku 1278 a drželi jej až do počátku vlády Jana Lucemburského, kdy se na Vimperk vrací rod Janoviců.

Hrad se stal mezitím významným správním centrem střežícím vimperskou větev Zlaté stezky s osídleným podhradím, zárodkem budoucího města. Janovicové vládli Vimpersku do roku 1375, kdy dostal hrad s podhradím do zástavy bohatý pražský měšťan Jan Rotlev, mincmistr královské mincovny v Kutné Hoře.

Roku 1395 přechází hrad s tržní osadou v podhradí v manství rodu Kaplířů ze Sulevic, kteří drží Vimperk až do sklonku 15. století, kdy hrad s městem přechází roku 1494 na Malovce z Chýnova. Za Kaplířů vznikla po polovině 15. století na severním předpolí hradu mohutná dělostřelecká bašta zesílená dvojitým pásem hradby. Malovcům bylo panství odebráno králem Ferdinandem I. za účast na stavovské rebelii v roce 1547. Římský král (od roku 1531) a později císař (1556) prodal vimperské panství v roce 1553 Jáchymovi z Hradce (Jindřichova), který jej o rok později se stoprocentním ziskem opět prodal Vilémovi z Rožmberka.

Rožmberkové započali s přestavbou nehostinného gotického hradu na renesanční zámek; na Vimperk se uchylovali při morových epidemiích a odpočívali zde na čerstvém vzduchu v horském prostředí. Roku 1565 převádí Vilém panství na svého bratra Petra Voka z Rožmberka, který měl Vimperk jako své hlavní sídlo, ale po krátké době se přestěhoval na Bechyni. V roce 1601 prodal Petr Vok přestavěný hrad Volfu Novohradskému z Kolovrat. Zřejmě z tohoto období pochází malovaný kazetový strop v horním zámku, který byl zhotoven ze smrku pokáceného na přelomu let 1600–1601 a z jedle kácené v létě roku 1601, jak určil nový dendrochronologický rozbor.

Zřejmě již za Novohradských byl vybudován dolní zámek, kdy po roce 1610 vzniká unikátní malovaný strop na ploše téměř 250 metrů čtverečních, který řadí Vimperk mezi prvořadé renesanční zámky v kontextu celé střední Evropy. Stropní trámy a záklopové desky malovaných stropů dolního zámku byly zhotoveny z jedlí a smrků pokácených v letech 1612–1614. Pomocí dendrochronologické metody bylo také určeno, že trámy spodní části konstrukce krovu věže u arkády byly zhotoveny ze smrků pokácených v letech 1621–1622.

Jáchym Novohradský z Kolovrat během třicetileté války v roce 1624 vybudoval v horním zámku moderní raně barokní středový trakt, založený na vysokých arkádách s průchodem na III. nádvoří. Po Novohradských přechází vimperské panství prodejem na Eggenberky a po nich odúmrtí na Schwarzenbergy, kteří hrad vlastnili až do roku 1947. Od počátku roku 2015 je zámek ve správě Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Českých Budějovicích.


Metadata ke zprávě

Adresa
Státní zámek Vimperk, Zámek 20, 385 01 Vimperk
Telefon
+420 388 411 506
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
Web památky
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
číslo
219
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit