Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Zákupy – zámek

Čechy | Liberecký kraj | okres Česká Lípa | zámek | národní kulturní památka, ve správě NPÚ
Zákupy 188x127 120x81

Zákupský zámek sloužil ve 2. polovině 19. století jako letní sídlo odstoupivšího rakouského císaře Ferdinanda I. a jeho manželky, císařovny Marie Anny Karolíny. Vedle nich však na zdejším zámku pobývaly i další významné osobnosti z habsburské císařské rodiny, například korunní princ Rudolf či sám císař František Josef I. Veřejnosti jsou zpřístupněny reprezentační a obytné interiéry zámku i přilehlý anglický park a francouzská zahrada. Prohlídka zahrnuje zámecké interiéry zařízené ve stylu druhého rokoka a vyzdobené malbami Josefa Navrátila i zámeckou zahradu a park. Návštěvu Zákup lze spojit s prohlídkou státního zámku Lemberk či státního hradu Bezděz. V Libereckém kraji jsou i hrady a zámky Frýdlant, Grabštejn, Hrubý Rohozec, Sychrov či Trosky.

Prohlídková trasa zámku zahrnuje kapli sv. Františka z Assisi, v níž se 1. července 1900 oženil následník rakousko-uherského trůnu František Ferdinand d´Este s hraběnkou Žofií Chotkovou. Ze schodiště, které vede k reprezentačním a obytným pokojům císařských manželů, má návštěvník možnost prohlédnout si luxusně zařízený osobní výtah z roku 1870 zhotovený firmou Ringhoffer pro stárnoucího a churavého Ferdinanda I. Následuje prohlídka interiérů, které kdysi tvořily byt císařova dvorního hofmistra Karla hraběte Bombellese. Ústřední prostorou reprezentační části zámku je slavnostní jídelna, která si jako jeden z mála interiérů zámku udržela původní barokní výzdobu z 18. století. Poté již prohlídková trasa směřuje do komnat císaře, k nimž náleží biliárový pokoj, pracovna a společenský salon. Následuje ložnice císařského páru a k ní náležející oblékárna. Zbytek prohlídkové trasy pak kromě několika dalších místností tvoří dětský pokoj a společenské salony císařovny.

Zámecký park

K zákupskému zámku náleží nevelký anglický park, při jehož prohlídce lze spatřit několik druhů významných stromů a keřů. Severní část parku zakončuje velkolepá, avšak zchátrálá budova barokního hospodářského dvora a hned vedle něj jsou k vidění pozůstatky skleníku z 19. století. Východní část parku je upravena jako francouzská zahrada.

Kontakt

Státní zámek Zákupy
Borská 1
471 23 Zákupy
tel. +420 487 857 278

Informace o památce

Více informací


Historie

Erb Berků z DubéNa místě dnešního zámku stávala gotická tvrz, poprvé připomínaná roku 1383. Jejími vlastníky byli rytíři ze Smojna, které na konci 14. století vystřídali Vartenberkové a na počátku 16. století Berkové z Dubé. Nejvyšší hofmistr království Zdislav Berka z Dubé zahájil v roce 1541 výstavbu nového renesančního panského sídla v Zákupech. Roku 1612 přechází zákupské panství s již dokončeným zámkem do vlastnictví Jana Novohradského z Kolovrat, roku 1632 jej sňatkem získává Julius Jindřich, vévoda von Sachsen-Lauenburg, který vlastnil rozsáhlé statky na Karlovarsku a řadil se k nejbohatším šlechticům své doby. Jeho nástupce Julius František přistoupil v poslední třetině 17. století k velkorysé barokní přestavbě zámeckého areálu, na níž se podíleli architekti Domenico Orsi a Giulio Broggio. Renesanční zámecká budova získala druhé patro, v němž byly honosně vyzdobené reprezentační sály i soukromé komnaty ; dále vznikla budova předzámčí, hospodářský dvůr s rozsáhlými konírnami, terasovité zámecké zahrady a další drobné stavby v okolí. Po smrti vévody Julia Františka pokračovala v úpravách jeho starší dcera Marie Anna Františka, pozdější velkovévodkyně Toskánská.Erb vévodů Sasko-Lauenburských

Po její smrti v roce 1741 čekaly Zákupy pohnuté osudy. Jediná dcera velkovévodkyně Toskánské Marie Anna byla jakožto blízká příbuzná bavorského kurfiřta Karla Albrechta obviněna Marií Terezií ze spolčení se znepřátelenou stranou a vypovězena ze země. Když v roce 1744 vtrhla do Zákup pruská vojska, stal se pro ně opuštěný zámek snadnou kořistí. K dalšímu plenění došlo za povstání místních poddaných v roce 1775. Na počátku 19. století přešlo zákupské panství do majetku toskánské větve rodu Habsburků, avšak ani tato změna nevedla ke zlepšení stavu zanedbaného areálu. Když 22. července 1818 povýšil rakouský císař František I. zákupské panství na vévodství a daroval je svému vnukovi Napoleonu Františku Karlu Josefovi, kterému se říkalo Orlík. Syn Napoleona Bonaparta však roku 1832 v mladém věku zemřel, aniž kdy zákupské vévodství navštívil. Zámek s přílehlými statky pak přešel do rukou jeho matky, někdejší francouzské císařovny Marie Louisy. Po její smrti roku 1847 získává Zákupy rakouský císař Ferdinand I. a krátce nato se již začíná psát nejslavnější část dějin zdejšího zámku, neboť po abdikaci roku 1848 si Ferdinand zvolil Zákupy za své letní sídlo.

Císařská orlicePo léta nevyužívaný zámek byl narychlo obnovován, aby umožňoval císařského páru důstojný pobyt i dostatečné pohodlí. Nejvýznamnějším z umělců, kteří se na obnově zámku podíleli, byl malíř Josef Navrátil, autor nádherných malovaných stropů v obytných i společenských prostorách druhého patra. Působil zde i jako dekoratér a navrhl řadu vyřezávaných lustrů, okenních garnýží, tapet, kachlových kamen a dalších doplňků zámeckých interiérů. Od počátku 50. let 19. století až do své smrti roku 1875 pobýval císař Ferdinand na Zákupech takřka každé léto. Poté byl zdejší zámek využíván členy vládnoucího rodu Habsburků jen výjimečně – roku 1876 se zde sešel rakouský císař František Josef I. s ruským carem Alexandrem II., v 80. letech 19. století tu několikrát pobýval rakouský korunní princ Rudolf se svou manželkou Štěpánkou Belgickou, na sklonku 19. století si zámek zvolila za své vdovské sídlo arcivévodkyně Marie Terezie z Braganzy a 1. července 1900 byli v zámecké kapli sv. Františka Serafínského oddáni následník rakouského trůnu František Ferdinand d´Este a hraběnka Žofie Chotková. Poslední vznešenou návštěvu hostil zákupský zámek roku 1904, kdy jej navštívila vnučka Františka Josefa I. arcivévodkyně Alžběta se svým manželem Otou Windischgrätzem.

Po pádu monarchie roku 1918 přešel zámek do vlastnictví nově vzniklého Československa. Z některých místností se staly kanceláře státních statků a lesů, ovšem část prostor druhého patra bylo možné na požádání návštivit, neboť jejich výzdoba zůstala povětšinou zachována v původní podobě. Některé kusy zařízení, například druhorokokové sedací soupravy, však byly ze Zákup odvezeny a sloužily jako vybavení ministerských budov v Praze. Administrativním účelům sloužila budova zákupského zámku nepřetržitě i za okupace. Až roku 1951 byl zámek s přilehlým parkem předán orgánům památkové péče a někdejší císařská letní rezidence mohla být zpřístupněna veřejnosti.

 


Metadata ke zprávě

Adresa
471 23 Zákupy
Telefon
+420 487 857 278
E-mail
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS na Sychrově
Web památky
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS na Sychrově
číslo
171
Galerie fotografií

Zákupy - zámek

dne
13. 8. 2011
Možnosti řazení
|< < 1 2 >|

Pohled na předzámčí

dne: 13. 8. 2011

Biliár

dne: 13. 8. 2011

Skleník

dne: 13. 8. 2011

Interiér

dne: 13. 8. 2011

Interiér

dne: 13. 8. 2011

Interiér

dne: 13. 8. 2011

Interiér

dne: 13. 8. 2011

Interiér

dne: 13. 8. 2011

Interiér

dne: 13. 8. 2011

Předzámčí

dne: 13. 8. 2011
|< < 1 2 >|
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit sestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit