Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Žleby – zámek

Čechy | Středočeský kraj | okres Kutná Hora | zámek | národní kulturní památka, ve správě NPÚ
Archiv správy státního zámku Žleby, autor Michal Smrčina (11) 160x106

Renesanční zámek vyrostl na místě bývalého hradu na přelomu 16. a 17. století. V 18. století prošel barokní přestavbou a v průběhu 19. století mu Vincenc Karel Auersperg vtiskl současný vzhled ovlivněný duchem romantismu.

V zámecké expozici je soustředěna převážná část sbírek, které sem byly převezeny z rodového sídla v Tyrolích. Představuje soubor zbraní a zbrojí, nábytku, vitráží, skla, obrazů a knih, z nichž mnohé jsou unikátní. Sbírky byly zhodnoceny romantickou úpravou a jsou dokumentem estetického a filozofického názoru určité části šlechty poloviny 19. století. Jednotný ráz místností s bohatou výzdobou tlačených a polychromovaných tapet a gotizujícím obložením stěn či s ornamentální proškrabávanou omítkou, mnohdy rytmizovanou obrazci tvořenými palnými a chladnými zbraněmi, novogotické skříně se vzácnými svazky z rodové knihovny Colloredo-Mansfeldů – to vše návštěvníka uchvacuje a umožňuje mu přenést se o více než století zpět.

I. okruh: reprezentační sály a salony východního a jižního křídla zámku, zámecká zbrojnice, kaple Zvěstování Panny Marie, kuchyně s historickým provozním zázemím, arkádové ochozy a nádvoří

II. okruh: rekonstruované interiéry západního křídla zámku a hospodářské budovy předzámčí, soukromé pokoje knížecí rezidence a hostinské apartmány s hygienickým zázemím, výstup na věž a vyhlídkový ochoz, středověké hradní sklepení, unikátní zámecké divadlo se zákulisím a historickými kostýmy

III. okruh: velký okruh – nádvoří reprezentační sály a salóny východního a jižního křídla, bohaté zámecké sbírky, soukromé komnaty knížecí rodiny, hostinské apartmány, rozsáhlá zbrojnice, kuchyně s historickým provozním zázemím, zámecká kaple Zvěstování Panny Marie, dobová hygiena

 

Kontakt

Státní zámek Žleby
285 61 Žleby
tel. +420 327 398 121
e-mail: zleby@npu.cz

Informace o památce

Více informací


Historie

Nad bývalým královským městem Žleby se tyčí monumentální stavba zámku, který vyrostl na půdorysu někdejšího pozdně gotického hradu založeného pány z Lichtemburku ve druhé polovině 13. století. První zmínka o jeho existenci pochází z roku 1289. V době svého vzniku se gotický hrad, jehož podobu již nelze rekonstruovat, zřejmě dělil na severní předhradí a jižní hrad; obě části byly od sebe odděleny příkopem. Po střídajících se pánech ze Žlebů hrad krátce vlastnil císař Karel IV. Královským hradem se staly Žleby ještě jednou – za krále Zikmunda, jenž však dal několikrát dobytý a husity pobořený hrad v roce 1436 i s panstvím do zástavy Jiřímu z Dubé a Vizmburka, prvnímu doloženému stavebníkovi. Z pozdně gotické úpravy se dochovala část zámeckých sklepů a jižního zdiva a z tohoto období s největší pravděpodobností pochází lichoběžníková půdorysná dispozice objektu. Za Chotouchovských z Nedovid se na přelomu 16. a 17. století završuje proměna pozdně gotického hradu na pohodlný renesanční zámek. Přestavba respektovala původní půdorys stavby a vkomponovala do nového projektu i gotické zdivo staršího hradu. Z této stavební etapy pocházejí arkády v přízemí a patře nádvoří.

Pozdější barokní a historizující změny jsou spjaty s knížecím rodem Auerspergů, kteří Žleby získali sňatkem. V letech 1754 až 1795 přestavěli zámek na honosné sídlo. Barokní přestavba zasáhla severní vstupní křídlo i areál bývalého předhradí a promítla se jak ve vnějším vzhledu, tak v interiérech, jejichž stropy dostaly bohatou barokní štukaturou. Zbytky štuků se zachovaly jen v chodbičce mezi velkou jídelnou a dóžecím pokojem.

Největším žlebským stavebníkem byl Vincenc Karel Auersperg (1812–1867), který koncipoval své sídlo v duchu velkolepého romantismu a vtiskl žlebskému zámku jeho současný vzhled. Společně s manželkou Vilemínou, rozenou Colloredo-Mansfeld, a matkou Gabrielou, rozenou z Lobkovic, se inspirovali anglickými hrady a zámky se záměrem vytvořit ve Žlebech český gotický hrad. V těchto intencích pracovali pak význační architekti,sochaři i řemesníci – František Schmoranz, Benedikt Škvor, Josef Max, Antonín Fernkorn a další. Nápodoba gotické architektury se promítla v celém komplexu zámeckých budov, v hradním opevnění, interiérech i stavebních detailech.

Smrtí Vincence Karla Auersperga v roce 1867 utichl stavební ruch a jeho následníci se omezili na drobné interiérové úpravy. V roce 1942 přešel zámek s velkostatkem do majetku rodiny Trautmansdorfů a roku 1945 byl konfiskován státem.

 


Metadata ke zprávě

Adresa
285 61 Žleby
Telefon
+420 327 398 121
E-mail
Majitel, správce
Majitel: ČR. Správce: NPÚ, ÚPS v Praze
Web památky
Typ majitele
státní majetek
Pracoviště NPÚ
NPÚ, ÚPS v Praze
číslo
178
Galerie fotografií

Žleby - zámek

dne
13. 8. 2011
Možnosti řazení
|< < 1 2 >|

Celkový pohled

dne: 13. 8. 2011

Exteriér

dne: 13. 8. 2011

Arkády

dne: 13. 8. 2011

Celkový pohled

dne: 13. 8. 2011

Celkový pohled

dne: 13. 8. 2011

Interiér

dne: 13. 8. 2011

Interiér

dne: 13. 8. 2011

Interiér

dne: 13. 8. 2011

Interiér

dne: 13. 8. 2011

Interiér

dne: 13. 8. 2011
|< < 1 2 >|
Památka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o památce

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit