Přejít na: Obsah | Konec stránky

Tradiční materiály a postupy v památkové péči

„Historické stavby byly postaveny dobovými tradičními způsoby a materiály. Každá historická stavba je unikátní funkční systém. Způsoby založení, odvlhčování nebo třeba větrání jsou zcela jiné ve srovnání se současnými realizacemi. Vstup soudobých materiálů do systému tradiční stavby může vyvolat nežádoucí změny, které mohou vést k potenciálnímu řetězení dalších poruch, což v důsledku představuje trvalý růst nákladů na údržbu stavby a ve své podstatě mohou znamenat i poškození kulturní památky.
Každá porucha a její nepoučená oprava tedy představují riziko nejen ztráty památkových hodnot, ale i vyšší náklady. Záchrana památky tradičními materiály a postupy proto také může představovat velmi dobrou investici do budoucnosti.“

Ing. arch. Naďa Goryczková
generální ředitelka NPÚ

Tématem roku 2015 je Cihla a její matka hlína.

NPÚ v uplynulých letech postupně představoval veřejnosti historický význam a současné možnosti uplatnění tradičních materiálů a řemeslných postupů, přispívajících k praktické ochraně památek.

  • 2014 – Kámen pohledem památkové péče
  • 2013 – Dřevo pohledem památkové péče
  • 2012 – Význam tradičních materiálů a postupů v památkové péči
proto také může představovat velmi dobrou investici do budoucnosti