Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Unikátní oltář kostela sv. Floriána

Kontakt: (+420) 472 704 800 – florian@npu.cz

©

Dílo je určeno pro nekomerční užití – v jiném případě lze dílo dále užít pouze na základě písemného souhlasu autora nebo nositele autorských práv, kterým je Národní památkový ústav, dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, jinak se zásah do autorských práv posuzuje dle občanskoprávních nebo trestněprávních předpisů. Pro zájemce o komerční užití: kontaktujte prosím Národní památkový ústav, ÚOP v Ústí nad Labem se žádostí o souhlas s užitím.