ÚOP v Ústí nad Labem
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky
ÚOP v Ústí nad Labem

Pro média

Tiskový servis, vztahy k veřejnosti

Národní památkový ústav je ve svých specifických odborných činnostech nezastupitelný. Jeho publikační a prezentační aktivity veřejnosti výsledky činnosti odborníků prezentují, ale současně také podporují fungování souboru státních památek, které má Národní památkový ústav ve své správě ...v závislosti na požadovaném typu informací se obracejte na kontaktní osoby příslušných pracovišť, jejich přehled naleznete zde

Územní odborné pracoviště NPÚ v Ústí nad Labem

  • poskytuje odbornou a metodickou pomoc vlastníkům a správcům památek v Ústeckém kraji
  • zajišťuje úkoly státní památkové péče v Ústeckém kraji v plném rozsahu daném zákonem
  • činnost a poskytované služby

Kontaktní osoba:

Ing. arch. Daniel Vágner

pracovník vztahů k veřejnosti, redaktor

Podmokelská 1
400 07 Ústí nad Labem
tel.: +420 472 704 843
mob.: +420 778 403 915
e-mail: vagner.daniel@npu.cz