Přejít na: Obsah | Konec stránky

Projekt Centrum studijních pobytů na zámku Český Krumlov

eea grants logo

Název a identifikace projektu:

 • Státní hrad a zámek Český Krumlov – Centrum studijních pobytů
 • registrační číslo: EHP-CZ06-OV-1-033-2014
 • program: Finanční mechanismus EHP 2009-2014, CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění
 • oblast podpory: PA 16 – Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví
 • doba trvání projektu: 12/2014-04/2016

Finanční podpora byla tomuto projektu přiznána usnesením č. j. MFCEDR-PR-000185-2014-58 ze dne 27. listopadu 2014 na základě projektové žádosti předložené v rámci Finančního mechanismu EHP 2009-2014, programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění, oblast podpory PA 16 – Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví. Příjemcem je Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

Zaměření a cíle projektu:

Posláním projektu je především uchovávání evropského kulturního dědictví – ochrana a obnova nemovitého kulturního dědictví.

Hlavním cílem projektu Státní hrad a zámek Český Krumlov – Centrum studijních pobytů je komplexní ochrana, obnova, zachování, využití a zpřístupnění mnoho let nevyužívaného objektu bývalé sloupové síně v areálu národní kulturní památky hradu a zámku Český Krumlov, památky UNESCO. Sekundárním cílem projektu je prohlubování znalostí, dovedností v oblasti obnovy a udržení tradic v regionu, zejména tradic v oblasti vzdělávání, školství, zvyšování kvalifikace, motivace, sociální, prostorové mobility v historickém kontextu prostředí areálu státního hradu a zámku, památky UNESCO.

Součástí projektu je stavební a památková obnova, revitalizace interiérů a exteriérů objektu bývalé sloupové síně s funkcí centra studijních pobytů. Realizací tohoto projektu dojde k uspokojení poptávky po tomto typu využití kulturní památky. Problematika správy, obnovy a rozvoje památky UNESCO a environmentální a sociální kultury v Čechách či střední Evropě je atraktivní pro řadu prestižních škol, univerzit domácích i zahraničních, které již několik let usilují o možnost poznávacího studia s pobytem v místě.

Přínosem projektu je obnovený a zpřístupněný objekt bývalé sloupové síně s atraktivním využitím jako centra studijních pobytů, které svým zaměřením a posláním vytváří protipól masové turistice. Zahraniční a domácí klientela, studenti, univerzitní profesoři, návštěvníci a široká veřejnost přispějí využíváním centra ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v rámci regionálního rozvoje, včetně dopadů v rámci EHP. Zachování a revitalizace kulturního dědictví, jeho zpřístupnění, zvýšení jak přímé, tak související zaměstnanosti, nabídka služeb, ekonomický přínos, publicita apod. umožní splnění požadovaných cílů a přínosů.

Partneři projektu:

 

Slavnostní zahájení realizace projektu

Ve středu 19. srpna 2015 byla oficiálně zahájena realizace projektu Centrum studijních pobytů.

Během slavnostního setkání za účasti významných hostů - zástupkyně norské velvyslankyně Monicy Stensland a náměstkyně ministra kultury ČR Anny Matouškové předala generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková a kastelán Pavel Slavko symbolický klíč od budovy Sloupové síně zástupcům dodavatelských firem Archatt památky a Trade FIDES. Tímto krokem byla spuštěna stavební obnova, která potrvá osm měsíců.

Centrum studijních pobytů bude otevřeno v dubnu 2016.

Více informací naleznete v tiskové zprávě.

For more information click on the press release.


Dosavadní průběh prací

 

 • provedeny průzkumné a záchranné práce
 • zdokumentování, restaurování a výroba replik autentických prvků a konstrukcí (okna, dveře, obložení stěn, schodiště)
 • opravena jižní a severní fasáda
 • zrenovována střecha včetně krovových konstrukcí a doplnění původních nadstřešních vikýřů
 • bývalé sloupové síni navrácen původní architektonický i ojedinělý dispoziční řád se sloupovím a tvaroslovím
 • budování ubytovacích prostor v patře a podkroví

 

V průběhu podzimu proběhl pilotní seminář v rámci vzájemné spolupráce Národního památkového ústavu a norské univerzity, Karlovy univerzity a Nadace Barokního divadla zámku Český Krumlov na téma Podnikání a inovace v českých místních komunitách

 

Více informací naleznete v tiskové zprávě.

For more information click on the press release.Kontakt:

 

Tiskové zprávy

 

Tisková zpráva k pokračujícím pracem ze dne 25. ledna 2016 ke stažení zde

Press release 25 January 2016 download

 

Tisková zpráva k slavnostnímu předání klíčů od stavby a zahájení stavební obnovy ze dne 19. srpna 2015 ke stažení zde

Press release 19 August 2015 download

 

Tisková zpráva k zahájení projektu ze dne 16. dubna 2015 ke stažení zde.

Press release 16th April 2015 download.