ÚPS v Praze
Přejít na: Obsah | Konec stránky
Templ v Krásném Dvoře

Obnova Templu

 

PRESS RELEASE IN ENGLISH HERE

Gotický Templ v nejvyšším bodě zámeckého parku v Krásném Dvoře je unikátní v několika ohledech. Vyjadřuje to i nejvyšší státní stupeň jeho památkové ochrany. Jednak je to výjimečná stavba zahradní architektury, kterou v roce 1792 navrhoval sám majitel krásnodvorského panství Jan Rudolf Černín. Má ale též dvě zajímavá prvenství – je první novogotickou stavbou a také první romantickou vyhlídkovou věží v České republice. V Templu je socha generála Schwarzenberga.

Dne 14. listopadu 2014 byla Ministerstvem financí schválena žádost Národního památkového ústavu o grant z EHP a Norských fondů. Na obnovu Novogotického templu v zámeckém parku v Krásném Dvoře (národní kulturní památka), byl přidělen grant 13 073 781 Kč.

V opravené památce se budou pořádat edukační programy pro žáky a studenty. Ty by měli začít hned po dokončení stavební obnovy. V Gotickém templu je v plánu také stálá výstava o krajinářských parcích a zahradní architektuře, koncerty a jiné kulturní akce.

www.krasny-dvur.cz

Obnova novogotického templu v zámeckém parku v Krásném Dvoře

Program: Finanční mechanismus EHP 2009–2014, CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění. Programová oblast: PA 16 – Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví. Číslo projektu: EHP-CZ06-OV-1-45-2014; číslo žádosti: EHP-CZ06-OV-1-076-01-2014

Přidělený grant: 13 073 781 Kč.

Způsobilé výdaje projektu: 16 342 227 Kč (spolufinancování 20 % – 3 268 446 Kč).

V první otevřené výzvě pro období 2009-2014 schváleno pro 26 projektů celkem 420 019 916 Kč. Více informací na webu Ministerstva financí zde: www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014

Tisková zpráva ke stažení ZDE

 

Kontakt: Jana Hessová, +420 775 437 294; hessova.jana@npu.cz; previous.npu.cz/ups–pr/

 

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze (NPÚ ÚPS PR) je jedním ze čtyř pracovišť NPÚ spravujících státní památky, a to konkrétně v Praze, Středočeském, Karlovarském a Ústeckém kraji. Na starosti má třicet památek ze sto osmi – sedmnáct zámků a zámeckých komplexů, čtyři hrady a jedno souhradí, hradozámecký areál v Bečově nad Teplou, Sázavský a Doksanský klášter, soubor lidové architektury Zubrnice a Hamousův statek ve Zbečně a jednu památku UNESCO – Zahrady pod Pražským hradem. NPÚ je největší příspěvková organizace Ministerstva kultury a z pověření státu spravuje a zpřístupňuje celkem sto čtyři památky a historickými zahradami a parky a pečuje o přibližně tři čtvrtě milionu sbírkových předmětů.