Přejít na: Obsah | Konec stránky

Certifikované metodiky

Na základě doporučení Evropské komise ze 17. července 2012 o přístupu k vědeckým informacím a jejich uchovávání, kde se členským státům doporučuje zavést jasnou strategii jak veřejně zpřístupnit recenzované vědecké publikace a výzkumná data, jež jsou výsledkem projektů financovaných z veřejných prostředků, lze vědecké výsledky nabídnout široké i odborné veřejnosti způsobem otevřeného přístupu (Open Access).

Otevřeným přístupem je míněno poskytnutí bezplatného a neomezeného on-line přístupu koncovému uživateli k vědeckým informacím s možností dalšího využití těchto informací. Pojmem vědecká informace se primárně rozumějí recenzované vědecké články a výzkumná data sloužící k ověření výsledku prezentovaných publikací.

Základní součástí Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP) je Metainformační systém (MIS), který splňuje základní podmínky repositáře s otevřeným přístupem a je technologickou infrastrukturou pro přístup, uchování a šíření vědeckých publikací i výzkumných dat na národní a mezinárodní úrovni.

Jsou v něm ukládány a zpřístupněny všechny publikační výsledky Národního památkového ústavu financované z veřejných zdrojů a publikační výsledky z běžné výzkumné činnosti organizace. Do MIS jsou ukládány publikační výsledky výzkumu financovaného z veřejných zdrojů v ČR, a to i z předešlých let.