Přejít na: Obsah | Konec stránky

V Kraji Vysočina přibyly letos čtyři nové kulturní památky

31.7.2015 | sdělení, informace | Telč
no-photo-npu [1]
Od začátku letošního roku přibyly v Kraji Vysočina čtyři nemovité kulturní památky. Jsou jimi kaple Nanebevzetí Panny Marie v Jihlavě, boží muka v Polné, náhrobek na hřbitově na Starém Městě v Telči a dva židovské domy v Třebíči.

(Telč 31. července 2015)

„Nově prohlášené kulturní památky jsou samozřejmě přínosem pro velkou skupinu památkově chráněných objektů Kraje Vysočina. Dokazují, že i drobné stavby a objekty, jako jsou náhrobky či boží muka, mohou mít nadregionální význam a jsou cenné v celostátním měřítku,“ konstatuje ředitelka územního odborného pracoviště NPÚ v Telči Martina Indrová.

Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Jihlavě stojí v Telečské ulici u silnice směrem na Pístov před panelovým bytovým domem. Pozdně barokní sakrální stavba z roku 1762 sloužila na předměstí tehdejší Jihlavy jako kaple pro pocestné u frekventované středověké cesty. Připomíná místo, kde vyvěral pramen vody, u něhož se zastavovali poutníci. Přizděné sloupky pocházejí z doby kolem roku 1900, kdy byla kaple začleněna do venkovního oplocení školní zahrady při Německé hospodářské škole.

Ústřední seznam kulturních památek, Digitální dokumenty NPÚ

Jihlava, Telečská ulice, kaple Nanebevzetí Panny Marie

Jihlava, Telečská ulice, kaple Nanebevzetí Panny Marie

Západní nároží kaple Západní nároží kaple

Boží muka v Polné pocházejí ze 17. století. Stojí na křížení dvou cest, silnice směrem na Zábornou a cesty vedoucí k rybníku za obcí. Jejich umístění je zachyceno ve Stabilním katastru z roku 1838, což naznačuje, že jsou stále na původním místě. Jejich poloha označuje v historickém kontextu původní hranici obce. Mají zajímavou, kvalitně řemeslně propracovanou lucernovou kaplici, která se vymyká lokální produkci obdobného typu božích muk. V kapli pravděpodobně býval obraz sv. Václava, což potvrzuje patrný výrazný otisk obrazu na vnitřní straně kaplice.

Ústřední seznam kulturních památek, Digitální dokumenty NPÚ

Polná, Palackého ulice, boží muka

Polná, Palackého ulice, boží muka

Polná, Palackého ulice, boží muka. Vrcholová kaplice Polná, boží muka; vrcholová kaplice

Novou nemovitou kulturní památkou, která se může stát i vyhledávaným cílem turistů a příznivců výtvarného umění a historie, se od června může pochlubit Telč. Je to náhrobek na hřbitově na Starém Městě na hrobovém místě č. 151 a 152. Jeho dominantou je pískovcová socha odpočívajícího anděla opírajícího se o kamennou vázu. Celý hrob je ohraničen žulovými obrubníky s litinovými sloupky, které jsou vzájemně spojeny řetězy. Návrhem a provedením patří tento hrob mezi nejzajímavější z celého hřbitovního areálu a pravděpodobně je to jediný náhrobek v Telči, který pochází z významné brněnské kamenosochařské dílny Loos & Tomola. Jde o kvalitní uměleckořemeslnou práci z druhé poloviny 19. století. Náhrobek dotváří a zušlechťuje celý areál památkově chráněného kostela Matky Boží.

Telč, náhrobek na hřbitově na Starém Městě

Telč, náhrobek na hřbitově na Starém Městě

Telč, náhrobek na hřbitově na Starém Městě. Socha anděla Detail sochy anděla
Telč, náhrobek na hřbitově na Starém Městě. Detail litinového sloupku Detail litinového sloupku

Domy čp. 59 a čp. 60 v Třebíči v ulici L. Pokorného tvoří nárožní dvoupodlažní objekt pod jedním krovem. Obě čísla popisná se v jednotlivých podlažích různě vzájemně prolínají, domy spolu stavebně souvisí a tvoří jeden celek. Představují významný doklad historického vývoje a ukázku života židovské komunity. Mezi kulturněhistorické hodnoty stavby patří kromě půdorysného uspořádání a autentických konstrukcí zdiva také široká škála truhlářských prvků (dveří, oken a vestavěných skříní). Zcela mimořádný je nález autentické židovské mezuzy na dveřích pavlače, jediné v třebíčské židovské čtvrti.

Ústřední seznam kulturních památek, Digitální dokumenty NPÚ

Třebíč, Podklášteří, dům čp. 59 a 60

Třebíč, Podklášteří, domy čp. 59 a 60

K 30. 7. letošního roku bylo na území Kraje Vysočina v ústředním seznamu zapsáno 2966 nemovitých kulturních památek a 16 národních kulturních památek. Dále se na tomto území nacházejí 3 městské a 3 vesnické památkové rezervace, 22 městských a 5 vesnických památkových zón a 1 krajinná památková zóna. Na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO je zapsáno historické jádro Telče, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře a židovská čtvrť včetně židovského hřbitova a baziliky sv. Prokopa v Třebíči, což znamená, že Kraj Vysočina se může pyšnit nejvyšším počtem památek UNESCO v rámci České republiky.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je naplňovat v Kraji Vysočina poslání odborné instituce památkové péče dané zákonem o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Pracoviště v Telči také zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich evidenci. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám, vede veřejně přístupnou knihovnu, vydává sborník Památky Vysočiny, organizuje cyklus přednášek Rodinné stříbro – Památky kolem nás a provádí archeologické průzkumy. Od 1. ledna 2015 působí při ÚOP v Telči Metodické centrum pro vzdělávání, které se zaměřuje na tvorbu edukačních programů a vzdělávání v památkové péči. Další informace najdete na www.npu-telc.cz.

Kontakt:

  • Ilona Ampapová, prezentace a práce s veřejností, NPÚ, ÚOP v Telči, tel. 724 663 511, e-mail: ampapova.ilona@npu.cz


Metadata ke zprávě

Vloženo
31.7.2015 10:42
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Témata
odborná sdělení, seznamy památek
číslo
16987
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit